Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Dohoda o pristúpení k podlžnosti a o úhrade záväzku

Okresný súd Považská Bystrica Spzn: 6C/163/2011 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.