Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Trovy právneho zastúpenia za predžalobnú upomienku, resp. pokus o zmier

Okresný súd Žilina Spzn: 18C/43/2013 Prameň: ASPI

Zadržanie vodičského preukazu

Okresný súd Žilina Spzn: 4 S 5/98 - 33 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2000 Strana: 60 Číslo: 36/2000

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.