Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10586-2021, možnosť použitia tzv. súkromnej referencie za účelom preukázania splnenia § 34 ods. 1 písm. b)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10586-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.9.2021
Elektronickou poštou zo dňa 23.8.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie sa pýtate, akú referenciu/potvrdenie má uchádzač predložiť v prípade, ak ku plneniu, ktoré preukazuje referenciou/potvrdením vystupoval v pozícii subdodávateľa. Má v takomto prípade predložiť/odkázať na referenciu dodávateľa (víťazného uchádzača) a preukázať vzájomný vzťah k subdodávke, ak áno ako alebo má predložiť tzv. „súkromnú“ referenciu vyhotovenú hlavným dodávateľom.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní sa referenciou na účely tohto zákona rozumie elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.
Podľa § 12 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní pov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve