Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11188-2021, Hlavný predmet zákazky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11188-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 07.10.2021
Elektronickou poštou zo dňa 07.09.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Ďakujeme za Vaše vyjadrenie zo dňa 2.9.2021 k nášmu dopytu o dovysvetlenie znenia metodického usmernenia č. 10725-5000/2017 v jeho časti týkajúcej sa § 3 ods. 3 ZVO (ďalej len „pôvodné usmernenie“) doručeného Vám 2.8.2021.
Dovoľujeme si však opätovne požiadať o zodpovedanie nami formulovaných, konkrétnych otázok. Tak, aby pôvodné usmernenie, ale aj toto jeho doplnenie, mohlo byť hodné svojho účelu. A to usmerniť obstarávateľov, aj to najmä v hraničných prípadoch, konať tak, aby ich rozhodnutie nemohlo byť považované za konanie v rozpore so zákonom. A požiadať o odpovede tak usmerňujúce, aby preukázali aj oprávnenosť a prospešnosť oddelenia metodiky ako takého.
ad. 1
Napĺňa „výmena výťahov“ definičné znaky zákazky na uskutočnenie stavebných prác? V texte v zátvorkách (demontáž*) pôvodných a inštalácia nových osobných výťahov v 13 podlažnej budove) bol podľa nášho názoru dostatočne jednoznačne špecifikovaný rozsah predmetu zákazky v jeho rozhodujúcich, určujúcich prvkoch; čo implicitne adresovalo aj "samotný zmluvný vzťah", či "hospodársky cieľ' a "intenzita vykonaných stavebných prác" (vo vašej odpovedi vymedzené prvky pre možnosť posúdenia). Preto, ako novinári na tlačovkách politikov, dovolíme si túto našu prvú otázku položiť opätovne. (Ako uspokojivú odpoveď aj pre širšiu verejnosť očakávame: "ÁNO napĺňa" / "NIE, jednoznačne nenapĺňa" / resp. aspoň alibistickú tiež odpoveď "Vo všeobecnosti SÚ prípustné obe možnosti". Inak ide o vajatanie a už sa nejedná o usmernenie.) Ak by pôvodné usmernenie totiž obsahovalo medzi uvedenými príkladmi stavebno-inštalačných prác okrem inštalovania kúrenia, ventilácie a klimatizácie, aj inštalovanie výťahov (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve