Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14917-2020, zákazky, ktoré sa pravidelne opakujú, delenie zákaziek

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14917-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.11.2020
Elektronickou poštou zo dňa 16.10.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dobrý deň,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako verejný obstarávateľ a Centrálny koordinačný orgán si Vás dovoľuje požiadať o metodické usmernenie k nasledovnému:
Podľa § 6 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 13 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.
Vyššie uvedené ustanovenie ZVO upravuje zákaz delenia zákaziek (ak verejný obstarávateľ obíde prísnejší postup), ktoré zadáva ten istý verejný obstarávateľ na rovnaký predmet zákazky v rovnakom alebo obdobnom čase (vecná, miestna, časová súvislosť). Finančné limity pre zákazky sú upravené v ustanovení § 5 ZVO, pričom správnosť určenia postupu vo verejnom obstarávaní je viazaná na predpokladanú hodnotu zákazky v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve