Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7948-2021, možnosť použitia výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7948-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.6.2021
Elektronickou poštou zo dňa 14.6.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie poukazujete na znenie § 1 ods. 2 písm. f) zákona verejnom obstarávaní. Na základe gramatického výkladu ste dospeli k názoru, že predmetnú výnimku je možné aplikovať v dvoch prípadoch a to, ak ide o:
- zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu a
- zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel medzinárodnej organizácie.
V kontexte vyššie uvedeného zastávate názor, že z predmetnej výnimky nevyplýva, že osobitný postup by sa mal vzťahovať výlučne na medzinárodnú organizáciu, inak by zákonodarca nepoužil pojem „podľa“ opakovane.
V nadväznosti na vyššie uvedené sa úradu pýtate nasledovné otázky:
1. Nepôjde k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu na poskytnutie služieb (dodanie tovaru) s hospodárskym subjektom, ktorý mu doručí podpísaný návrh zmluvy v súlade s osobitným predpisom - § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve