Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2021

Výstupy zo seminára: Nástroje verejného obstarávania inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. apríla 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska tento týždeň organizovalo seminár venovaný nástrojom verejného obstarávania inovácií.

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na máj 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou" a "Súhrnné správy". Aj týmito aktivitami sa stále pracoviská snažia pokrač...

Témou nového podcastu je problematika zeleného verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravil ďalší podcast, a to na tému zeleného verejného obstarávania. Túto problematiku v rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku približuje Tom...

M. Hlivák: Teší ma, že úradom navrhnuté zmeny v zákone majú podporu v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák víta podporu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorých na online rokovaní s úradom zastupoval prezident Pavol Kováčik. „Zvlášť v dnešných časoch nám dobre padne, keď...

Nový podcast je o postupe ÚVO v prvostupňovom správnom konaní o uložení sankcie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejé obstarávanie (ÚVO) pripravil ďalší podcast, tentoraz na tému o postupe úradu pri vedení prvostupňového správneho konania o uložení sankcie. "Správne konanie o uložení sankcie je často posledným štádiom dohľadovej právomoci úradu, k...

Prevencia a pripravenosť na cezhraničné riziká (2021)

Kategória: Aktuality Autor/i: Grantexpert

Výzva je zameraná na podporu spolupráce krajín pri riešení a prevencii cezhraničných rizík, akými sú napríklad pandémie, záplavy, požiare a ďalšie prírodné katastrofy.

ÚVO pripravil podcast v dvoch častiach o súhrnných správach o zadaných zákazkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Témou nového podcastu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sú súhrnné správy o zadaných zákazkách.  Túto problematiku, rozdelenú pre jej rozsiahlosť na dve časti, približuje vedúci stáleho pracoviska úradu v Trenčíne Erik Mičian. Informácie v súhr...

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil novú metodickú pomôcku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Inštitút verejného obstarávania pripravil ďalší materiál pre odbornú a laickú verejnosť, ktorý môže byť nápomocný pri zodpovedaní otázok týkajúcich sa procesu verejného obstarávania. Snahou úradu bolo vytvoriť pomôcku, ktorá umožní vyhľadávanie vy...

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. apríla 2021 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Výzva je určená aj pre subjekty  územnej ...

Stále pracoviská pokračujú v aktívnej činnosti, v prvom štvrťroku takmer zdvojnásobili počet odborných usmernení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Šesť stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), zriadených vlani postupne v jednotlivých regiónoch Slovenska so zámerom byť bližšie k verejným obstarávateľom a obstarávateľom, poskytlo v prvom štvrťroku tohto roka spolu 1 222 odbornýc...

Nová výzva Erasmus + (2021)

Kategória: Aktuality Autor/i: Grantexpert

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.    

Vy rozhodujete, my pomáhame (2021)

Kategória: Aktuality Autor/i: Grantexpert

Výzva podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry.

ÚVO: Nový podcast o ex ante posúdeniach zákaziek pred vyhlásením VO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. apríla 2021 - Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v príprave podcastov na rôzne témy v snahe pomôcť vyhlasovateľom súťaží. Témou najnovšieho je ex ante posúdenie, ktoré je dobrovoľným nástrojom používaným ešte pred vyhlásením v...

Aktualizované príručky OP KŽP

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. apríla 2021 -  Dávame Vám do pozornosti aktualizované príručky pre prijímateľa SO – SAŽP a k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP.

MAS: Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Kontrolné zoznamy RO pre IROP k procesom kontroly verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.