Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2022

Podpora súťaží vo vede a výskume, ÚVO vydal nový metodický materiál

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) si uvedomuje význam vedy a výskumu pre spoločnosť, a preto podporil metodickú pomoc pre vyhlasovateľov súťaží v tejto oblasti. Vydal špecifickú príručku s názvom Verejné obstarávanie v oblasti vedy ...

Informácia o implementácii EŠIF k 31. júlu 2022

Kategória: Aktuality

Bratislava - 19. augusta 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,78 mld. EUR) je k 31.7.2022 čerpanie zdrojov vo výške 9,13 mld. EUR.

Vyhlásili výzvu na ochranu a využívanie vôd

Kategória: Aktuality

Bratislava – 22. augusta 2022  -  Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výzvu č. B- 1/2...

Druhé kolo dotačnej výzvy na obnovu národných kultúrnych pamiatok

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 18. augusta 2022 - Ministerstvo kultúry spúšťa druhé kolo dotačnej výzvy v rámci národného projektu na obnovu národných kultúrnych pamiatok.

Výzva na realizáciu pozemkových úprav

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. augusta 2022 – Poľnohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu č. 60/PRV/2022 pre mestá a obce na podporu vybudovania cestných komunikácii na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby, protierózne opatrenia na ochranu pôdy, opa...

Výzva Fondu na podporu umenia č.9/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. augusta 2022 - Fond na podporu umenia vyhlásil Výzvu č. 9/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky s termínom na predkladanie žiadostí do 12. septembra 2022.

Výzva Európskej komisie na pilotné projekty v oblasti cezhraničného riadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. augusta 2022 - Európska komisia otvorila výzvu na predkladanie žiadostí o pilotné projekty cezhraničného riadenia s termínom do 30. septembra 2022.

Výzva na umelú obnovu a výchovu ochranných lesov a lesov osobitného určenia

Kategória: Aktuality

Bratislava – 10. augusta 2022 - Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č.58 na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

Uplatňovanie zelených aspektov pri nákupe potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu

Kategória: Aktuality

Zohľadnenie environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní potravín prináša nielen čerstvé potraviny na náš stôl, ale má priaznivý vplyv na zdravie ľudí, znižuje negatívny dopad na životné prostredie a celú našu planétu. Úrad pre  erejné obsta...

ÚVO: Súťaže sa realizujú rýchlejšie, dokazuje to štatistika úradu

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vypracoval analytický materiál o dĺžke trvania verejných obstarávaní od roku 2018 až 2021 (pdf, 2 MB). Vyplýva z neho, že v sledovanom období sa súťaže realizovali rýchlejšie (Trvanie VO 2018-2020 (...

M. Hlivák: ÚVO posilňuje metodickú pomoc aj v Bratislavskom kraji

Kategória: Aktuality

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák v súlade s projektom, s ktorým kandidoval na post predsedu, sprístupnil metodickú pomoc pre vyhlasovateľov súťaží už aj v Bratislavskom kraji.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.