Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

MEAT kritériá alebo najlepší pomer ceny a kvality

Dátum: Rubrika: Články

Zložitý proces verejného obstarávania by mal priniesť výhody v podobe kvality a ceny pre obstarávateľov. Práve orientácia na kvalitné dodávky podmieňuje použitie hodnotiacich kritérií zameraných na najlepší pomer ceny a kvality.

Používanie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky vo verejnom obstarávaní IT je jedným z cieľov prijatej Koncepcie nákupu IT vo verejnej správe. [1] Rovnako smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24") zaraďuje MEAT kritériá medzi preferované spôsoby, resp. kritériá vyhodnocovania predložených ponúk. Dlhodobá prax nielen v oblasti informačných technológií uprednostňuje používanie kritéria najnižšie ceny.
Určovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk vychádza z požiadavky, aby stanovené kritériá súviseli s predmetom zákazky a zároveň boli koncipované v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, čím sa má zabezpečiť vyhodnocovanie ponúk v podmienkach efektívnej a čestnej hospodárskej súťaže. Základným cieľom takto stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk je výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Kvalitatívne kritériá na vyhodnotenie ponúk by preto mali byť sprevádzané nákladovým kritériom, ktorým by mohla byť cena alebo prístup založený na nákladovej efektívnosti, ako je napríklad prístup spočívajúci v určení nákladov na životný cyklus.
Pojem náklady na životný cyklus zahŕňa všetky náklady počas životného cyklu prác, tovaru alebo služieb. Môže ísť o náklady na výskum, ktorý sa má vykonať, vývoj, výrobu, dopravu, používanie, údržbu a náklady na likvidáciu po skončení životnosti, ale môže ísť aj o náklady vyplývajúce z environmentálnych externalít, ako je znečistenie spôsobené ťažbou surovín použitých v produkte alebo spôsobené samotným produ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.