Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka!

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 9581-P/2022 11137-P/2022 nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky. 

Išlo o verejné obstarávania:
1.
zákazka č. 1 na dodanie tovaru "Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom" zadávaná kontrolovaným pod identifikátorom Z201768101, ktorá bola vyhlásená jej zverejnením v EKS dňa 19.03.2018,
2.
zákazka č. 2 na dodanie tovaru "Kontajnery pre zberný dvor" zadávaná kontrolovaným pod identifikátorom Z201814142, ktorá bola vyhlásená jej zverejnením v EKS dňa 27.03.2018,
3.
zákazka č. 3 na dodanie tovaru ,,Záhradné kompostéry" zadávaná kontrolovaným pod identifikátorom Z201842913, ktorá bola vyhlásená jej zverejnením v EKS dňa 09.10.2018,
4.
zákazka č. 4 na dodanie tovaru ,,Záhradné kompostéry" zadávaná kontrolovaným pod identifikátorom Z201852512, ktorá bola vyhlásená jej zverejnením v EKS dňa 28.11.2018.
Podľa vládneho auditu predmetné zákazky spolu súvisia a mali byť obstarávané spolu. Prečo tomu tak nie je, podľa názoru predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, sa dozviete v spracovanom rozhodnutí.
Posúdenie časovej súvislosti
1.
Časová súvislosť zadávaných zákaziek znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie realizácie jednotlivých procesných úkonov zo strany kontrolovaného, napr. vyhlásenie predmetných postupov zadávania zákaziek, uzavretie zmlúv, či rovnaká alebo podobná lehota plnenia zákazky.
2.
Audítorská skupina k časovej súvislosti predmetných zákaziek uviedla, že tieto zákazky boli realizované v priebehu jedeného kalendárneho roka. Kontrolovaný v doručenom vyjadrení uvádza, že kým pri realizácii zákaziek zberného dvora (zákazky č. 1 a č. 2) ide o obdobie 2017 - máj 2018, tak pri realizácii zákaziek na záhradné kompostéry pre domácnosti (zákazka č. 3, resp. zákazka č. 4) ide o obdobie máj 2018 - január 2019.
3.
Predseda úradu konštatuje, že sa
nestotožňuje
s tvrdením kontrolovaného ohľadom období zadávania jednotlivých zákaziek, pričom poukazuje na skutočnosť, že:
-
zákazka č. 1 bola
vyhlásená
dňa
19.03.2018,
-
zákazka č. 2 bola
vyhlásená
dňa
27.03.2018,
-
zákazka č. 3 bola
vyhlásená
dňa
09.10.2018,
 resp. zákazka č. 4 bola
vyhlásená
dňa
28.11.2018.
4.
Pokiaľ ide o uzatvorenie jednotlivých kúpnych zmlúv ako výsledku zadávania predmetných zákaziek, tieto
kúpne zmluvy boli uzatvorené nasledovne:
-
v prípade zákazky č. 1 dňa 23.03.2018,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.