Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nerozporovanie podmienok súťaže v prípravnej trhovej konzultácii a následné podanie námietky zo strany záujemcu po spustení "ostrej" súťaže

Dátum: Rubrika: Články

Inštitút prípravných trhových konzultácií (ďalej aj "PTK") začína byť čoraz viac používaným inštitútom v slovenskej praxi verejného obstarávania. Širšie použitie tohto inštitútu však začína so sebou prinášať aj viaceré otázky, ktoré so sebou prináša aplikačná prax. Týmto pokračujeme v miniseriály o aplikačných okolnostiach použitia inštitútu PTK. V ďalšom príspevku sa zaoberáme problematikou nerozporovania podmienok súťaže v PTK a následného podania námietky zo strany záujemcu po spustení "ostrej" súťaže.

 

Nerozporovanie podmienok súťaže v prípravnej trhovej konzultácii a následné podanie námietky zo strany záujemcu po spustení "ostrej" súťaže
JUDr.
Juraj
Tkáč
Modelový prípad
Pre jednoduchšie pochopenie analyzovanej problematiky predkladáme čitateľom nasledovný modelový prípad:
Verejný obstarávateľ vyhlásil PTK. V rámci PTK, okrem iného, záujemcom predložil aj zamýšľané znenie podmienok účasti, ako aj detaily technickej špecifikácie tak, aby účastníci PTK vedeli posúdiť primeranosť stanovených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky. Súčasťou podmienok účasti bolo aj vyžadovanie expertov v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
Priebehu PTK sa zúčastnil aj záujemca - spoločnosť XY, pričom po oboznámení sa s obsahom podmienok účasti, ako aj s obsahom opisu predmetu zákazky, záujemca v rámci priebehu PTK nenamietal akúkoľvek neprimeranosť stanovených podmienok účasti na experta.
Po tom, čo verejný obstarávateľ vyhodnotí PTK ako skončené a následne oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vyhlási "ostrú" súťaž, záujemca podá žiadosť o nápravu, obsahom ktorej je rozporovanie primeranosti stanovených podmienok účasti vo vzťahu k opisu predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ zamietne žiadosť o nápravu s odôvodnením, že záujemca sa zúčastnil PTK, pričom neprimeranosť stanovených podmienok účasti záujemca nenamietal. Verejný obstarávateľ tak považuje podanú žiadosť o nápravu za účelovú, keďže, podľa názoru verejného obstarávateľa, mal záujemca namietať prípadnú neprimeranosť stanovených podmienok účasti už v rámci priebehu PTK.
Záujemca po zamietnutí žiadosti o nápravu podá námietku.
(Autor tohto príspevku nemá vedomosť o obdobnom prípade v čase písania tohto príspevku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.