Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novela zákona o verejnom obstarávaní č. 248/2017 Z.z.

Dátum:

S účinnosťou od 1. novembra 2017 vstúpila do účinnosti poslanecká novela č. 248/2017 Z.z. (ďalej len "novela"), ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO"). Z mediálnych výstupov vyplýva, že účelom novely malo byť zjednodušenie nákupu potravín, novela však prináša viacero dôležitých zmien, ktoré značným spôsobom zjednodušia, resp. zrýchlia proces verejného obstarávania.

Novela zákona o verejnom obstarávaní č. 248/2017 Z.z.
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Zmena limitu na potraviny
Novelou bol zakotvený nový limit pre potraviny. Od 1. novembra 2017 je prahový limit hranice podlimitnej zákazky pre potraviny 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie.
Legislatívny odkaz 27a) odkazuje na piatu hlavu prvý diel zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Uvedené teda znamená, že zákonodarca tak vytvoril dve kategórie potravín. Prvou kategóriou sú potraviny nespadajúce do kategórie školského stravovania, resp. iného stravovania podľa zákona č. 448/2008 Z.z. Ide napríklad o rôzne pohostenia na recepciách a pod. Ak si verejný obstarávateľ nezabezpečuje tieto činnosti prostredníctvom cateringových služieb, ale priamo si nakúpi napríklad chlebíčky, tak sa na tieto potraviny nevzťahuje zvýšený limit a, práve opačne, tieto potraviny majú limit ako bežne dostupný tovar. Taktiež upozorňujeme, že v definícii zákona pri potravinách nie sú zah
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.