Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Odporúčania Európskej komisie a Úradu pre verejné obstarávanie pre riešenie dopadov Covid-19 na verejné obstarávanie

Dátum:

V mimoriadnej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, ktorá nemá v modernej povojnovej histórii obdobu, možno nájsť mnoho návodov či osvedčených postupov, ako preklenúť tento výnimočný stav. Súčasná situácia je neštandardná pre všetky odvetvia nášho života, verejné obstarávanie nevynímajúc. V tomto príspevku si dovolíme priniesť prehľad odporúčaní prijatých azda tými najpovolanejšími subjektmi, a to Európskou komisiou a na národnej úrovni Úradom pre verejné obstarávanie.

Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (2020/C 108 I/01)
Ochorenie COVID-19 vyvolalo nebývalú zdravotnú krízu, ktorá priam navádza aplikovať v postupoch verejného obstarávania mimoriadne postupy, najmä priame rokovacie konanie. Na účely usmernenia verejných obstarávateľov Európska komisia vydala Oznámenie komisie - Usmernenie Európskej komisie (ďalej len "Komisia") k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (2020/C 108 I/01), ktoré reagovalo na obrovské zvýšenie dopytu po podobnom tovare a službách v situácii, keď dochádza k narušeniu určitých dodávateľských reťazcov, pokiaľ ide najmä o dodávky rúšok na tvár a ochranných rukavíc, zdravotníckych pomôcok, ventilátorov, iných zdravotníckych potrieb, ale aj nemocničnej a IT infraštruktúry. Toto oznámenie objasňuje, aké možnosti a flexibilitu ponúka rámec Európskej únie pre verejné obstarávanie pri nákupe tovaru, služieb a prác potrebných na riešenie krízy, ba dokonca i na riešenia, ktoré umožnia nakupovať v priebehu niekoľkých dní či dokonca hodín. Komisia pritom poukazuje na nasledujúce možnosti:
a)
možnosť výrazného skrátenia lehôt na urýchlenie verejnej súťaže alebo užšej súťaže, a to až na 15 dní v prípade verejnej súťaže, resp. 15 dní na predkladanie žiadostí o účasti + 10 dní na predkladanie ponúk v prípade užšej súťaže, pričom ako uvádza aj Komisia: "
Použitie "zrýchleného postupu" verejnej alebo užšej súťaže je v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a zabezpečuje hospodársku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.