Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie a FIDIC - úvod do problematiky

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok má za cieľ predostrieť úvod do problematiky používania všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (ďalej aj ako „Pravidlá FIDIC“) vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), verejnými obstarávateľmi1 v rámci verejného obstarávania stavebných, resp. projekčných a stavebných prác, t. j. za použitia Červenej alebo Žltej knihy FIDIC, prípadne aj pri iných typoch projektov (zákaziek), na ktoré je vhodné použitie iných typov kníh FIDIC.  

ČO SÚ PRAVIDLÁ FIDIC, AKÉ SÚ ICH TYPY?
Pravidlá
1) 
FIDIC možno označiť za štandardizované - vzorové všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú vypracúvané a vydávané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC). Nejde o jedny vzorové zmluvné podmienky, ale o viacero rôznych vzorových všeobecných zmluvných podmienok (tie sú nazývané knihami, napr. červená kniha, žltá kniha), ktoré sú prispôsobené na rôzne situácie - typy zmlúv (napr. červená kniha obsahuje zmluvné podmienky na výstavbu) a sú pravidelne aktualizované a vykladané (interpretované).
Autentické autorizované preklady niektorých publikácií FIDIC do slovenského jazyka vrátane štyroch z kníh (konkrétne: Pravidlá FIDIC Červená kniha - r. 1999, 2017; Pravidlá FIDIC Žltá kniha - r. 1999; Pravidlá FIDIC Zelená kniha - r. 1999; Pravidlá FIDIC Biela kniha - r. 2006 a Podzhotoviteľská zmluva na výstavbu - r. 2011) sú za poplatok dostupné na webovom sídle Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov
2)
(SACE).
V súčasnosti existujúce typy Pravidiel FIDIC sú dostupné na webovom sídle FIDIC - Medzinárodnej asociácie konzultačných inžinierov
3)
(pre autorizované preklady do slovenského jazyka viď vyššie). Spomedzi rôznych typov Pravidiel FIDIC je potrebné zmieniť najmä tieto:
-
Pravidlá FIDIC Zelená kniha upravujúca skrátenú formu zmluvných podmienok použiteľnú najmä pre časovo menej náročné a finančne menšie (z hľadiska odporúčania FIDIC spravidla do 0,5 mil. USD a do 6 mesiacov trvania) a menej komplexné projekty s nižšou hodnotou plnenia;
-
Pravidlá FIDIC Červená kniha upravujúca zmluvné podmienky pre výstavbu. Ide v praxi o veľmi využívané zmluvné podmienky, a to v prípadoch, keď objednávateľ dodá projekt a zhotoviteľ je zodpovedný za stavebnú činnosť v zmysle projektu;
-
Pravidlá FIDIC Žltá kniha upravujúca zmluvné podmienky pre projekčnú činnosť a výstavbu (angl. design & build), t.j. zhotoviteľ v súlade s požiadavkami objednávateľa zabezpečuje aj projekčnú činnosť a následnú stavebnú činnosť;
-
Pravidlá FIDIC Biela kniha upravujúca zmluvné podmienky medzi klientom a konzultantom. V praxi ide najmä o služby stavebného dozoru v pro­sp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.