Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie potravín vo svete

Dátum: Rubrika: Články

Príručka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pod názvom „Ako spolu dokážeme urobiť svetovo najzdravšie a udržateľné verejné obstarávanie potravín“ („How together we can make the world’s most healthy and sustainable public food procurement“), vydaná v roku 2022 v Kodani, nám približuje jednotlivé úskalia, s ktorými sa v rámci procesu obstarávania potravín môžeme stretnúť a taktiež mnoho užitočných príkladov, ktoré sa dajú aplikovať do zákaziek na obstarávanie potravín. Čím ďalej, tým viac si uvedomujeme, ako je vzájomne späté životné prostredie so zdravím človeka. Aktuálne je vhodný čas na transformáciu potravinových systémov, v ktorom by verejné inštitúcie mohli zohrať dôležitú úlohu, keďže zahŕňajú štátne inštitúcie, jedálne, školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb, atď., ktoré môžu zlepšiť stravovanie mnohých skupín obyvateľstva. Príručka predstavuje komplexný zdroj, ktorý pokrýva všetky aspekty obstarávania a usmerňuje toho, kto zabezpečuje proces verejného obstarávania pri prijímaní postupov obstarávania, ktoré podporujú zdravé a udržateľné stravovanie. Zahŕňa aj príklady prípadových štúdií, ktoré najlepšie ukážu, ako sa dá zvládnuť každá etapa verejného obstarávania.

Príručka sa člení na dve časti a dve prílohy, ktoré si bližšie predstavíme v článku.
Časť 1 načrtáva typický proces verejnej súťaže, ktorý často začína požiadavkou na nákup. Do tohto procesu je dôležité zapojiť nielen tých, ktorí skutočne nakupujú tovar, ale aj účastníkov trhu, ktorí sa môžu stať uchádzačmi. V závislosti od ponúkanej zmluvy a podmienok účasti a kritérií, ktoré obsahuje, môžu byť zahrnuté aj ďalšie zainteresované strany, ako napríklad záujmové skupiny alebo regulačné orgány. Vypísanie súťažných podkladov často trvá dlhšie, ako sa očakáva, a preto je dôležité vyčleniť dostatočné množstvo času na proces, teda približne 6 až 18 mesiacov.
Časť 2 sa týka ekologických kritérií, ktoré možno začleniť do ponúk na dodávku potravín a súvisiace služby. Zaoberá sa tým, prečo je dôležité pracovať s už dnes bežným výrazom - environmentálne kritériá - a popisuje, ako pracovať s danou oblasťou prostredníctvom rôznych výberových konaní. Príklady sú zo súťaží mesta Kodaň na nákup a dodávku potravín.
ČASŤ 1 - PROCES PRÍPRAVY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Medzi komponenty výberového konania patria:
1. Vyhlásenie o internom dopyte
V prvom kroku je dôležité si položiť nasledujúce otázky:
-
Aké sú potreby ľudí, ktorí sa chystajú použiť zmluvu, a ak už zmluva existuje,
-
čo v súčasnosti funguje a čo je potrebné v budúcnosti zlepšiť?
-
Existujú nejaké politické ciele, ktoré treba zvážiť a začleniť do budúcej dohody?
Ak sa krajina pripojila k cieľom udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, potom existujú niektoré základné ciele a usmernenia, ktoré treba dodržiavať a ktoré by mala táto ponuka spĺňať. Miestna politika môže stanoviť ďalšie požiadavky, ktoré treba začleniť - napríklad nechce kupovať balenú vodu, cieľ kúpiť si určité množstvo produktov, ktoré majú označenie Fair Trade alebo majú za cieľ dosiahnuť organické percento v podávaných jedlách.
2. Trhový dialóg
Je dôležité zistiť, čo ponúka trh a ako ďaleko prišli dodávatelia na trhu v rámci zelených ponúk. O týchto informáciách však môže byť ťažké diskutovať, preto môže byť veľmi užitočné uskutočniť tento prvý trhový dialóg individuálne. Môžete to urobiť kontaktovaním známych dodávateľov napríklad mailom a súčasne zverejnením na webovej stránke alebo elektronickom portáli s informáciou, že výberové konanie je otvorené pre individuálny trhový dialóg, s inštrukciami ako sa zaregistrovať a uviesť "deadline" na registráciu. Týmto spôsobom tak existujú rovnaké podmienky pre všetkých potenciálnych uchádzačov. Uvedené sa musí urobiť spôsobom, ktorý rešpektuje zásady rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti.
3. Výzvy na verejnú súťaž alebo národnú súťaž
Po vyjasnení vnútorného dopytu a ukončení individuál­neho trhového dialógu sa uskutoční výberové konanie, určí sa štruktúra a vypočíta sa hodnota zákazky. Treba zvážiť, či existujú menší dodávatelia, ktorí by sa mohli výhodne uchádzať o časti zákazky, a ak áno, či by malo zmysel, keď by kupujúci objednali a dostali svoje objednávky od jedného alebo viacerých dodávateľov, a teda či by bolo výhodné zvážiť rozdelenie zákazky na menšie časti. Ak analýza trhu ukáže, že napríklad existuje výrobca čerstvých zemiakov, ktorý by chcel a bol schopný doručiť ich do miestneho domova dôchodcov, potom by verejní obstarávatelia mali byť povinní pozrieť sa na súťažné podklady a zistiť, či možno materiál ponuky rozšíriť a rozdeliť na menšie časti tak, aby boli malé a dodávateľ môže urobiť priamu ponuku na zákazku. Uvedené sa musí robiť s ohľadom na kuchyňu, objednávacie vzory a ich každodennú prax.
4. Interná pracovná skupina
Keď sa má začať proces písania súťažných podkladov, môže byť užitočné vytvoriť p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.