Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky v (super) reverznom postupe vyhodnotenia ponúk

Dátum: Rubrika: Články

Zákonodarca umožňuje, aby (verejný) obstarávateľ v čase vyhlásenia verejného obstarávania rozhodol, že proces vyhodnocovania ponúk prebehne tzv. reverzným, resp. super reverzným postupom. Postup reverzného, resp. super reverzného vyhodnocovania ponúk bol do zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") implementovaný až novelizáciami. V tomto príspevku si dovoľujeme pozastaviť sa nad vzťahom (super) reverzného postupu verejného obstarávania a inštitútom mimoriadne nízkej ponuky.

 

Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky v (super) reverznom postupe vyhodnotenia ponúk
JUDr.
Juraj
Tkáč
Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie
Podnetom na napísanie tohto príspevku bolo metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 6230-5000/2019. V predmetnom metodickom usmernení Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") uviedol nasledujúce:
"Elektronickým podaním z 18. marca 2019 ste sa obrátili na Úrad so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu verejnom obstarávaní.
Pýtate sa, ako máte aplikovať § 53 ods. 3 ZVO a žiadať uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži, keďže v čase vyhodnocovania ponúk neviete, ktoré ponuky spĺňajú požiadavky na predmet zákazky a ktorý uchádzač spĺňa podmienky účasti. Máte teda už pred vyhodnotením splnenia požiadaviek uchádzača, ako aj požiadaviek na predmet zákazky zahrnúť do výpočtu všetky ponuky?"
V predmetnej veci Úrad uvádza nasledujúce.
Pri uplatňovaní tzv. "reverznej verejnej súťaže" (§ 66 ods. 7 ZVO), keď dochádza, oproti štandardnému postupu zadávania zákazky, k výmene jednotlivých krokov, a to tak, že po otvorení ponúk verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk podľa § 53 ZVO, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.