Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2021

O nových eurofondoch pokračujú neformálne rokovania s EK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. novembra 2021 - Slovensko pokračuje v neformálnych rokovaniach s Európskou komisiou (EK) o nových eurofondoch.

Pripravuje sa výzva na miestne komunikácie v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 26. novembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch novú výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej...

2. kolo dopytovej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 25. novembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Zameraná je na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverej...

Na recykláciu odpadu dostanú obce 10 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. novembra 2021 - Výzvu odsúhlasila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorej rezort plní funkciu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy. Výzvu už vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a j...

Výzva č. 7/2022 Fondu na podporu umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. novembra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Termín na predloženie žiadostí je do 21.3.2022.

Výzva na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. novembra 2021 - Rezort regionálneho rozvoja ako koordinátor iniciatívy na národnej úrovni vyhlásil novú výzvu na podporu projektov pre tzv. dobiehajúce regióny. Na ich kvalitnú prípravu je určených spolu 6 miliónov eur. Oprávneným...

Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti pokračuje

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. novembra 2021 – Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest pokračuje tretím hodnotiacim kolom.

Informácia o implementácii EŠIF k 31. októbru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. novembra 2021 – Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. EUR) boli k 31.10.2021 schválené prostriedky vo výške 7,64 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 45,79 %.

Tretie kolo výzvy na deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. novembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlásil 3. kolo výzvy na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s dátumom uzavretia 20.1.2022. Dôvodom je nevyčerpaná alokácia určená na výzvu po uzavretí 2....

Webinár – Nové pravidlá verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Wolters Kluwer SR

Čo treba vedieť o zmenách účinných od marca 2022

Ako spravodlivo rozdeliť eurofondy samosprávam

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. novembra 2021 – Portál EURACTIV Slovensko informuje, že samosprávy nie sú spokojné so sumou, ktorú im z budúcich eurofondov plánuje vyčleniť rezort regionálneho rozvoja. Ministerstvo regionálneho rozvoja pri delení eurofondov urče...

Prvá výzva Programu Stredná Európa 2021 – 2027 už čoskoro

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. novembra 2021 - Prvá výzva z nového programového obdobia Stredná Európa 2021-2027 podporí cezhraničnú spoluprácu v stredoeurópskom priestore. Vyhlásená bude 15.novembra 2021 v indikatívnej alokácii 72  miliónov eur so zameraním na...

Výzva na podporu malých inovácií na východnom Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. novembra 2021 - Nadácia VSE vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v programe podpora malých inovácií. Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovensk...

ÚVO Vás pozýva na školenie: Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO Vás pozýva na školenie: Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy

Podcast o novej príručke

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku vypracoval prvú špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách.

3. výzva „European City Facility“ na podporu udržateľných energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 8. novembra 2021 – European City Facility (Európsky nástroj pre mestá) zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu pri vypracúvaní investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti súvisiacich s udržateľnými energiami.

Termín výzvy na sprístupňovanie poskytovaných dát sa blíži

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. novembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej cieľom je po...

Samosprávy požadujú oveľa viac eurofondov v rokoch 2021-2027

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. novembra 2021 - Regióny pre budúce eurofondy vytvorili zoznam projektov v hodnote 33 miliárd eur. Z Operačného programu Slovensko im chce ministerstvo regionálneho rozvoja vyčleniť necelých 1,5 miliardy eur. Samosprávam odkazuje, ž...

Výzva č. 6/2022 Fondu na podporu umenia je vyhlásená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. novembra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 6/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Termín na predloženie žiadostí je do 14.2.2022.

Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Havel & Partners

Dňa 7. 10. 2021 parlament schválil dlho-očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“ alebo „novela“), ktorá bola zároveň podpísaná dňa 28.10.2021 aj zo strany prezidentky. Nižšie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.