Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2021

Na budovanie kultúrnych a kreatívnych centier 85 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. júla 2021 - Rezort kultúry prerozdelí celkovo 85 miliónov eur na vznik desiatich kultúrnych a kreatívnych centier od východu po západ Slovenska. Ministerstvo kultúry tak prispeje k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj a po...

Výzva na spolufinancovanie schválených projektov programu Nástroj na prepájanie Európy 2014-2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. júla 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na dofinancovanie úspešných projektov, ktoré získali podporu z priamo riadeného programu CEF Telecom. Žiadosť o podporu  je možné poslať...

Pokrok v čerpaní eurofondov 2014-2020 za jún 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. júla 2021 – Vláda SR tento týždeň zobrala na vedomie informatívny materiál o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 k 30.06.2021 a pokrok za jún 2021. Podľa predloženéh...

Granty EHP a Nórska: Plánovaná výzva DGV03 v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. júla 2021 - Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie plánuje vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na zvýš...

Výzva v Programe pre mládež 2014-2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. júla 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021, v rámci Programu mládežníckej politiky. Oprávnenými žia...

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 15. júla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti vyhlásenie výzvy LIFE 2021. 

Nové eurofondy by mohli začať v prvej polovici roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. júla 2021 - Ministerstvo životného prostredia dnes vládu informovalo o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali...

Zelené verejné obstarávanie na Slovensku sa polepšilo

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. júla 2021 - Ministerstvo životného prostredia dnes vládu informovalo o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali...

Z výzvy „Moderné technológie“ bude 35 miest realizovať „smart city“ riešenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. júla 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navýšilo pre vysoký záujem financie pre dopytovú výzvu „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pôvodná alokácia 7,...

Implementácia eurofondov k 30.6.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 12. júla 2021 - Od  30.06.2021bola alokácia pre programové obdobie 2014 –2020 navýšená o 1. tranžu zdrojov REACT – EU v sume 597,02 mil. EUR. V platných výzvach a vyzvaniach sú k danému termínu finančné prostriedky vo výške 20,02 mld....

Granty EHP a Nórska: Výzva v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júla 2021 – Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil výzvu pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF02) - Podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni posk...

Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vládou schválená novela zákona o verejnom obstarávaní je dobrý kompromis, no Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) zostáva pozorný. Legislatívu totiž ešte čaká schvaľovanie v Národnej rade (NR) SR. Po rokovaní vlády to v stredu povedal p...

Poznáme podporené žiadosti z programu Obnovme si svoj dom 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 28. júna 2021 - Ministerstvo kultúry prerozdelí 5 miliónov eur v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“ programu „Obnovme si svoj dom“.

Ďalšie prerozdelenie zdrojov v dotačnom programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 1. júla 2021 - Ministerstvo kultúry pokračuje v prerozdeľovaní financií vo svojom dotačnom programe Obnovme si svoj dom (OSSD). Pre sedem národných kultúrnych pamiatok (NKP) v rámci podprogramu OSSD 1.5 Komplexná obnova národných kult...

Prvá výzva v programe Stredná Európa 2021-2027 už v októbri 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. júla 2021 - Už v októbri sa očakáva vyhlásenie prvej výzvy nového programového obdobia Stredná Európa 21-27. Zameraná bude na verejné a súkromné organizácie, ktorých cieľom je cezhraničná spolupráca pri riešení spoločných výziev st...

Výzva na podporu kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. júla 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej be...

Environmentálny fond - Špecifikáciu činností podpory na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. júla 2021 - Združenie miest a obcíé Slovenska dáva do pozornosti informáciu, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.