Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2022

Podcast o zmenách v súhrnných správach

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zásadná novela Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpi do platnosti 31. marca 2022, priniesla zmeny aj v oblasti súhrnných správ. Tieto zmeny sú prínosom pre verejných obstarávateľov, keďže došlo k navýšeniu limitu, od ktorého je potrebné zver...

Profesionalizácia - nové infografiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad zverejňuje ďalšiu sériu zo vzdelávacích a metodických materiálov k Veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – Zákon č. 395/2021.

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Apríl 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy „Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO)“, „Základy verej...

Nová výzva z Fondu SK-NIC reaguje na aktuálne celospoločenské témy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. marca 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo témy novej výzvy z Fondu SK-NIC. Výzva pre veľké projekty odštartovala 15. marca v objeme 300 000 eur. Nápady na inovatívne projekty je možné...

Výzva splnomocnenca pre športové kluby

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. marca 2022 – Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport vyzval športové kluby na pomoc pre ukrajinské športujúce deti a mládež.

Výzva na podporu nových európskych miestnych iniciatív

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. marca 2022 – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie vyhlásilo výzvu v rámci novej európskej iniciatívy Bauhaus.  Prihlásiť svoje projekty sa môžu mestá do 100 tisíc obyvateľov do 23. mája 2022. 

ÚVO prináša ďalšie vzdelávacie materiály k Veľkej novele

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO pripravilo sériu vzdelávacích a metodických materiálov k Veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – Zákon č. 395/2021.

Vyhlásili výzvu Učitelia pre 21. storočie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. marca 2022 - Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 1. kolo Výzvy na predlože...

Grantová výzva Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. marca 2022 - Srdce pre deti vyhlasuje výzvu, v ktorej podporí projekty zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentov. O grant sa môžu uchádzať mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia do 29. apríla 2022.

ÚVO pripravil ďalšie materiály k Veľkej novele

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO Vám prináša sériu vzdelávacích a metodických materiálov k Veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – Zákon č. 395/2021, obsahom ktorej sú všeobecné usmernenia a taktiež infografiky.

Predseda ÚVO a verejná ochrankyňa práv rokovali o opatreniach, ktoré prijali na podporu právneho štátu

Kategória: Aktuality

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák dňa 17.3.2022 navštívil verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, aby spolu rokovali o prijatých opatreniach a výzvach, ktoré stoja pred inštitúciami, ktoré zastupujú. Verej...

Výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. marca 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kap...

Výzva na konzultácie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÚVO uzavrelo memorandum o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj „úrad“, „ÚVO“) Miroslav Hlivák dnes na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave podpísal Memorandum o spolupráci s rektorom univerzity prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD.

Vyhlásenie EK potvrdzuje správnosť/opodstatnenosť usmernenia ÚVO pre nákupy v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia vo svojom aktuálnom vyjadrení potvrdila, že na poskytnutie pomoci utečencom z Ukrajiny je možné použiť prostriedky z európskych zdrojov.

Usmernenie pre nákupy súvisiace s konfliktom na Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Súťaž nápadov na využívanie blockchainu v digitálnych službách štátu

Kategória: Aktuality Autor/i: 16.3.2022

Bratislava – 15. marca 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo súťaž nápadov na využívanie blockchainu v digitálnych službách štátu, ktorej výsledkom bude vyhlásenie výzvy z plánu obnovy priamo na financo...

Projektová výzva Svet plastelíny 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. marca 2022 - Organizácia Svet Plastelíny vyhlásila výzvu Svet Plastelíny 2022 určenú pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Termín na predkladanie ponúk je do 30. apríla 2022.

Prvé výzvy na rozvoj zelenej energie budú zverejnené v apríliVytlačiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. marca 2022 - Z plánu obnovy bude vo výzvach zameraných na rozvoj zelenej energie možné získať vyše 220 miliónov eur, pričom o prvé finančné prostriedky budú môcť záujemcovia žiadať už od apríla tohto roka.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.