Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2022

Ďalšie zaujímavé rozhodnutia v ÚVOdzovkách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V aktuálnom čísle „ÚVOdzoviek“ (pdf, 2 MB) prinášame rozhodnutie poukazujúce na to, že elektronickú aukciu, ktorá prebehla v súlade s pravidlami a podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, nemožno opakovať len na základe rozhodnutia obstarávat...

Informácia o implementácii EŠIF k 30. aprílu 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 25. mája 2022 -  Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,65 mld. EUR) je k 30.4.2022 čerpanie zdrojov vo výške 8,58 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 51,55 %.

Usmernenie č. 2 k 69. výzve na budovanie verejných kanalizácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. mája 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 na predkladanie žiadostí ...

Parlament schválil novelu zákona o eurofondoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. mája 2022 - Parlament dnes schválil novelu zákona o eurofondoch. Za vládny návrh zákona hlasovalo 134 zo 136  prítomných poslancov. Novela zákona o eurofondoch umožní navýšiť financie pre národné projekty aj dopytové výzvy.

Usmernenie č. 2 k 58. výzve na biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bratislava - 18. mája 2022 -  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo Usmernenie č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok...

M. Hlivák odpočtuje naplnenie svojho mandátu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Revízne postupy - nová infografika

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO zverejňuje ďalšiu sériu zo vzdelávacích a metodických materiálov k Veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – Zákon č. 395/2021.

Metodický materiál - piaty balík sankcií voči Ruskej federácii

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia zverejnila metodický materiál k nariadeniu Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktoré upravuje tzv. piaty balík sankcií voči Ruskej federácii. 

Konferencia o stavebníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Jaroslav Lexa sa dňa 16. mája 2022 zúčastnil na konferencii s názvom Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2022, na ktorej sa diskutovalo o aktuálnej situácii v stavebníctve.

M. Hlivák: ÚVO vydal avizovaný materiál k dodatkom, na pracovnej úrovni bol odkonzultovaný s EK

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávania (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák oznámil, že úrad vydal avizovaný, ďalší materiál k uzatváraniu dodatkov k zmluvám.  Ide o všeobecné metodické usmernenie, ktoré bolo odkonzultované na pracovnej úrovni so z...

Zverejnili harmonogram výziev na predkladanie žiadostí (verzia 4)

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na ro...

Uzavretie výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regenerácie sídlisk

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2022 - Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program plánuje uzavrieť výzvu na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk k 13.6.2022.

Navrhovaná novela zákona o eurofondoch prešla do druhého čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. mája 2022 – Vládny návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, o ktorom rokujú v parlamente zrýchlene, prešiel do druhého čítania. Poslanci o tom rozhodli hlasovaním uplynulý týž...

Výzva zameraná na vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 15. mája 2022 - Rezort školstva bude v tomto roku prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnos...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality

Od 20. mája 2022 (piatok) 12:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Mimoriadna výzva č. 1/2022 Fondu na podporu umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. mája 2022 - Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Uzávierka predkladania žiadostí je k 30.5. 2022.

Dotácia na energie pre zariadenia sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. mája 2022 -  Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizoval na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa dotácií na energie a Plánu obnovy a odolnosti.

Výzva na podporu digitálnych zručností pre znevýhodnené skupiny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. mája 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil výzvu „Digitálne zručnosti pre znevý...

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. mája 2022 - Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov na Slovensko z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, vyhlasuje 6. hodnotiace kolo s termínom ukon...

Výzva na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. mája 2022 - Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov na Slovensko z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, vyhlasuje 6. hodnotiace kolo s termínom ukon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.