Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 3


Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti dopravy

Európske inštitúcie využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk, a to aj v oblasti dopravy. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanov...

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva

Inštitúcie EÚ využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru aj na stavebné práce. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanovujú minimáln...

Rozhodnutia Úradu na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania v zdravotníctve

Verejné obstarávanie v zdravotníctve predstavuje jeho značnú časť tak do objemu finančných prostriedkov, ako aj z hľadiska ich vplyvu na trh. Ambíciou predstavenia rozhodovacej praxe je kultivácia praxe obstarávania nielen v oblasti zdravotníctva,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.