Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Dátum: Autor/i: JUDr. Mgr Miriam Slobodníková, PhD. Rubrika: Články

Európska komisia prijala 26. mája 2021 „Oznámenie Komisie Sociálne nakupovanie – Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní – 2. vydanie“ (ďalej len „Príručka“), ktoré má slúžiť ako pomôcka pre verejných obstarávateľov a na podporu osvedčených postupov. Ide o nezáväzný dokument, ktorý neovplyvňuje práva a povinnosti ustanovené v právnych predpisoch EÚ. Cieľom tohto dokumentu je zvýšiť informovanosť verejných obstarávateľov o potenciálnych výhodách sociálne zodpovedného verejného obstarávania (ďalej len „SZVO“) a praktickým spôsobom vysvetliť, aké príležitosti ponúka právny rámec EÚ. Podľa čl. 18 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES je cieľom sociálneho verejného obstarávania zabezpečiť dodržiavanie právnych povinností v sociálnej oblasti. Členské štáty EÚ musia prijať „vhodné opatrenia“ s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení verejných zákaziek dodržiavali uplatniteľné právo EÚ, vnútroštátne právo, kolektívne zmluvy a ustanovenia medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.