Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmeny pri poskytovaní eurofondov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Dátum: Autor/i: JUDr. Simona Laktišová Rubrika: Aktuality

Aktuálna mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 prináša okrem opatrení v oblasti prevencie a ochrany zdravia obyvateľstva aj potrebu legislatívnych úprav jednotlivých zákonov. V tomto príspevku si dovoľujeme oboznámiť čitateľov s najnovšou legislatívnou zmenou týkajúcou sa zmien a doplnení zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v z. n. p. (ďalej len „zákon o pomoci a podpore z FES”).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.