Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Čo je registrovaný integračný sociálny podnik a prečo je dobré vo verejnom obstarávaní rozlišovať medzi "bežným sociálnym podnikom" a registrovaným sociálnym podnikom

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok reaguje na dokument Základná kniha o sociálnych hľadiskách1), v rámci ktorého Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval rozsiahly materiál o využití sociálneho hľadiska v rámci verejného obstarávania. V príspevku si dovoľujeme poukázať na aplikačné rozdiely medzi požiadavkami na fungovanie integračného sociálneho podniku a „bežného sociálneho podniku“ a aplikačné modely v rámci verejného obstarávania vyhradených zákaziek.

ČO JE VYHRADENÁ ZÁKAZKA?
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest. V takom prípade sa verejného obstarávania môžu zúčastniť len subjekty, ktoré majú štatút registrovaného sociálneho podniku (podľa druhu: integračný sociálny podnik), priznané postavenie chránenej dielne, chráneného pracoviska, chránených pracovných miest, t.j. iné subjekty sa nemôžu zapojiť do takéhoto verejného obstarávania.
V prípade nadlimitných zákaziek je zákazka vyhradená pre sociálne podniky a iné favorizované subjekty, ak je v položke III. 1.5 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uvedené nasledovné:
Podobne v prípade podlimitných zákaziek je zákazka vyhradená pre sociálne podniky a iné favorizované subjekty, ak je aj vo Výzve na predkladanie ponúk v časti III. 1.5) uvedené nasledovné:
Vyhradenie zákazky pre sociálne podniky, chránené dielne a chránené pracoviská znamená, že len tieto subjekty môžu predložiť ponuku do príslušného verejného obstarávania.
V súvislosti s vyhradením zákaziek Úrad pre verejné obstarávanie v rámci dokumentu Základná kniha o sociálnych hľadiskách uvádza nasledovné:
"Integračný sociálny podnik predstavuje jeden z troch typov sociálnych podnikov, ktoré je možné zriadiť v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike. Integračný sociálny podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. V prípade nadlimitnej zákazky je možné vyhradiť ju len pre jeden druh sociálnych podnikov.
V súvislosti so sociálnymi podnikmi je potrebné dať do pozornosti, že nie každý sociálny podnik je spôsobilý byť záujemcom, resp. uchádzačom, vo vyhradenej zákazke. V zmysle zákona o sociálnej ekonomike sa štatút registrovaného sociálneho p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.