Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nebojme sa obstarávať "na zeleno"

Dátum: Rubrika: Články

Prioritou verejného obstarávania by malo byť obstarávať spoločensky zodpovedne. Spoločensky zodpovedne znamená, že verejní obstarávatelia majú možnosť nielen nakúpiť potrebné tovary, služby či stavebné práce, ale súčasne zohľadniť súvisiace sociálne, environmentálne, prípadne inovatívne aspekty v procese verejného obstarávania. Toto všetko pri zachovaní princípov verejného obstarávania. Pojem „zelené verejné obstarávanie“ už nie žiadnou novinkou ani medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi, ani medzi uchádzačmi, avšak aj napriek tomu sa v praxi pri zadávaní zákaziek aplikuje v menšej miere, akoby sa mohlo. Príspevok je zameraný práve na tému „zeleného verejného obstarávania“, proces aplikácie environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní či na príklady aplikácie zelených aspektov.

Zodpovedne verejne obstarávať znamená verejne obstarávať so zohľadnením sociálnych, inovatívnych a aj environmentálnych aspektov, resp. špecifických požiadaviek, uplatnením ktorých prispejeme k ochrane našej planéty, samozrejme, s prihliadnutím na dostupnosť na trhu, a to znamená tak, aby bola zabezpečená čestná a čo najširšia hospodárska súťaž a tiež nediskriminácia hospodárskych subjektov.
Nebojme sa teda obstarávať "na zeleno". Zamyslime sa pri každom rozhodovaní a určovaní podmienok tej - ktorej zákazky nad možnosťou uplatniť environmentálne aspekty.
Ako príklad možno uviesť
ochranu vody.
Voda na našej planéte sa prirodzeným spôsobom vyparuje ako zo zeme, tak aj z mora a ostatných vôd, vytvára oblaky a prirodzene padá späť na zem vo forme zrážok (dažďa). Situácia s vodou, súvisiaca zrejme najmä s globálnym otepľovaním, je naozaj alarmujúca, preto je nutnosťou, ba až povinnosťou postaviť sa k tejto otázke veľmi zodpovedne, a túto zodpovednosť premietnuť aj do koncepčných riešení urbanistického rozvoja miest,
a taktiež aj do verejného obstarávania
.
Tzv. zeleným verejným obstarávaním sa v tomto reálnom čase už aktívne zaoberá ako štátna správa, tak aj verejná správa, s environmentálnym zameraním sa realizujú medzinárodné, ako i národ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.