Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prehľad a vysvetlenie zmien zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Aktuality

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách vykonaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) prostredníctvom dvoch menších noviel – zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. V roku 2022 ide v poradí už o tretiu a štvrtú novelizáciu ZVO. Článok prináša stručné vysvetlenie prijatých zmien a ich dosahu na prax verejného obstarávania. Článok ďalej informuje o ďalšej poslaneckej novele schválenej Národnou radou SR 22. júna 2022.

ZVO bol v roku 2022 novelizovaný ďalšími dvoma menšími novelami. V roku 2022 ide v poradí už o tretiu a štvrtú novelizáciu ZVO:
ZÁKON č. 121/2022 Z.z.
Táto novela ZVO upravuje s
účinnosťou od 1. júla 2022
výkon dohľadu nad verejným obstarávaním a prináša najmä nasledujúce zmeny a doplnenia:
1.
Výkon dohľadu Úradom pre verejné obstarávanie v pozícii ústredného orgánu štátnej správy
-
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") bude kontrolovať verejné obstarávania financované z prostriedkov Európskej únie (ďalej len "EÚ") v programovom období
2014 - 2020 tak ako doteraz
, teda v režime kontroly vykonávanej ÚVO v rámci troch základných foriem výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním:
ex ante
posúdenie, výkon dohľadu pred uzavretím zmluvy a výkon dohľadu po uzavretí zmluvy v rámci konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.
-
Kontrolu verejných obstarávaní financovaných z prostriedkov EÚ v novom programovom období
2021 - 2027
bude ÚVO vykonávať z pozície ústredného orgánu štátnej správy len v štádiu
pred uzavretím zmluvy
a iba v prípadoch, ak pôjde o vlastný podnet ÚVO alebo na základe námietok.
2.
Výkon dohľadu Úradom pre verejné obstarávanie v pozícii sprostredkovateľského orgánu
-
Činnosť orgánu kontroly vykonáva ÚVO v pozícii
sprostredkovateľského orgánu,
 ak ho tým poverí riadiaci orgán postupom podľa § 11 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z.z.
-
Tento špecifický výkon dohľadu sa týka verejných obstarávaní financovaných z prostriedkov EÚ
v novom programovom období 2021 - 2027.
-
Základným predpokladom pre výkon kontroly ÚVO ako orgánom kontroly v pozícii sprostredkovateľského orgánu je schválenie príspevku z fondov EÚ, ktorý môže byť poskytnutý buď na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku alebo na základe rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ príspevku tá istá osoba.
-
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.