Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rokovanie o znížení ceny

Dátum: Rubrika: Články

Ostatná veľká novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) zakotvila inštitút možnosti rokovania o znížení ceny. V príspevku sa zameriame na možnosti použitia uvedeného nového inštitútu, a to nielen vzhľadom na charakter zákaziek, ale analyzujeme aj procesný postup, kedy možno tento inštitút použiť. 

NOVÁ ZÁKONNÁ ÚPRAVA
Inštitút možnosti rokovania o znížení ceny je zakotvený v § 56 ods. 8 ZVO, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.
Dôvodová správa k novele ZVO v tejto súvislosti uvádza:
"So zreteľom na zásadu hospodárnosti a efektívnosti aprobovanú v § 10 ods. 2 sa legislatívne zavádza možnosť pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania o znížení navrhovanej zmluvnej ceny. Táto možnosť má reflektovať na skutočnosť, že v praxi môže nastať situácia, keď je v dôsledku trhových mechanizmov aj ponuková cena predložená úspešným uchádzačom ku dňu predkladania ponúk vyššia ako cena, za ktorú je predmet zákazky dostupný na trhu v čase uzatvárania zmluvy. S cieľom zabezpečiť legislatívny podklad pre zjednodušenú možnosť "dorovnania" zisteného cenového rozdielu smerom k zníženiu zmluvnej ceny sa tak legislatívne zavádza možnosť uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania smerujúce k zníženiu zmluvnej ceny. Na účely odstránenie pochybností predkladateľ uvádza, že ak víťazný uchádzač nebude chcieť znížiť cenu, nemôže to byť dôvodom na vylúčenie, ani na zrušenie súťaže."
PROCESNÉ ŠTÁDIUM ROKOVANIA O ZNÍŽENÍ CENY
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.