Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal v prvom polroku 2020 nasledujúce rozhodnutia.

Dátum rozhodnutia Spisová značka konania Označenie žalobcu Napadnuté rozhodnutie kasačnou sťažnostou Spôsob rozhodnutia
29. 1. 2020 8 Sžfk 60/2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 30. 4. 2018

sp. zn. 5 S 119/2015
kasačná sťažnosť zamietnutá
29. 1. 2020 10 Sžfk 1/2019 Mesto Žilina

rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 17. 10. 2018

sp. zn. 6 S 77/2017
rozsudok zrušený a vec vrátená
12. 2. 2020 3 Sžfk 1/2019 Vysoká škola DTI, s. r. o.

uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. 12. 2017

sp. zn. 5 S 102/2017
kasačná sťažnosť zamietnutá
3. 3. 2020 4 Sžfk 28/2019 Mesto Šaštín-Stráže

uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. 12. 2017

sp. zn. 5 S 68/2017
kasačná sťažnosť zamietnutá
21. 4. 2020 6 Asan 3/2020 Úrad jadrového dozoru SR

uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. 11. 2019

sp. zn. 5 S 134/2018
kasačná sťažnosť zamietnutá
5. 5. 2020 5 Asan 16/2018 Obec Jablonové

rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 24. 5. 2019

sp. zn. 6 S 310/2016
kasačná sťažnosť zamietnutá
26. 5. 2020 1 Sžfk 52/2019 Ministerstvo vnútra SR

uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. 3. 2019

sp. zn. 5 S 126/2017
kasačná sťažnosť zamietnutá
26. 5. 2020 1 Asan 28/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 11. 4. 2019

sp. zn. 6 S 116/2016
konanie zastavené
2. 6. 2020 5 Sžfk 15/2019 EUREDing, s. r. o.

rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 13. 6. 2019

sp. zn. 2 S 185/2016
kasačná sťažnosť zamietnutá
18. 6. 2020 2 Sžfk 26/2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 12. 9. 2017

sp. zn. 5 S 56/2017
kasačná sťažnosť zamietnutá
 
sp. zn. 8 Sžfk 60/2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žalobca (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) sa správnou žalobou na Krajskom súde v Bratislave domáhal preskúmania zákonnosti protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Úradu pre verejné obstarávanie zo 17.12.2014 č. 9951-7000/2014-OK/4. Krajský súd správnu žalobu odmietol podľa ustanovenia § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok") z dôvodu, že protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, o aký sa jedná vo veci samej, nepodlieha súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, nakoľko žalobcovi nebola v protokole uložená žiadna povinnosť, ktorá by zasiahla do jeho právnej sféry a ktorej uloženie by odôvodňovalo správny súdny prieskum tohto protokolu. Žalobca proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30.4.2018 sp. zn. 5 S 119/2015 podal kasačnú sťažnosť. O podanej kasačnej sťažnosti rozhodol Najvyšší súd SR uznesením z 29.1.2020 sp. zn. 8 Sžfk 60/2019 tak, že kasačnú sťažnosť podľa ustanovenia § 491 Správneho súdneho poriadku zamietol ako nedôvodnú, nakoľko sa plne stotožnil so závermi krajského súdu.
 
sp. zn. 10 Sžfk 1/2019 Mesto Žilina
Žalobca (mesto Žilina) sa správnou žalobou na Krajskom súde v Bratislave domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie z 16.3.2017 č. 2031-9000/2017, ktorým Rada zmenila rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie tak, že podľa ustanovenia § 175 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní konštatovala, že žalobca porušil ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminovania hospodárskych subjektov, princíp proporcionality
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.