Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Umelá inteligencia vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Moderné technológie, najmä využívanie umelej inteligencie, je už dlhšie jednou z najvýznamnejších tém nielen spoločenského, ale aj právneho života. Téma umelej inteligencie, a to nielen po stránke jej právnych aspektov, sa preto prirodzene nevyhýba ani verejnému obstarávaniu, ktoré bolo a je spoločnosťou často vnímané ako „papierové peklo“ a „raj korupcie“. Aj keď sa za posledné roky prešlo vďaka verejnej diskusii a elektronizácii procesov k zlepšeniu tohto obrazu verejného obstarávania, je i naďalej čo zlepšovať. Jedným z kľúčov k tomuto zlepšeniu by mohlo byť, podľa nášho názoru, i nasadenie umelej inteligencie. Verejné obstarávanie však vnímame ako konzervatívne odvetvie, kde nové technológie prenikajú len veľmi pomaly, pretože napriek ich nespornému prínosu ako každá technológia nesie so sebou aj určité riziká. V tomto príspevku by sme chceli priblížiť možnosti využitia umelej inteligencie vo verejnom obstarávaní. 

Skúsme si najprv ozrejmiť, čo je vlastne umelá inteligencia. Zrejme asi ako najjednoduchšia definícia sa javí tá, podľa ktorej predstavuje umelá inteligencia schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku, ako sú uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť. Môže ju v kontexte jej využitia vo verejnom obstarávaní vnímať najmä ako softvér v podobe rôznych virtuálnych asistentov, prekladače, softvér na analýzu obrázkov, vyhľadávače, systémy na rozpoznávanie reči a tvárí. Umelá inteligencia však môže byť aj vo forme zabudovanej v hmotných zariadeniach, ako sú roboty, autonómne vozidlá, internet vecí.
V prudkom rozvoji technológií založených na umelej inteligencii vidí svoju budúcnosť i EÚ. Od prijatia Bielej Knihy o umelej inteligencii - európsky prístup k excelentnosti a dôvery (ďalej len "Biela kniha") Európskou komisiu už uplynul viac ako rok. Tento dokument mal za cieľ opísať politické možnosti na dosiahnutie nabádania k využívaniu umelej inteligencie a zároveň riešiť riziká spojené s niektorými použitiami tejto relatívne novej technológie
1)
. Umelá inteligencia je podľa Bielej Knihy jednou z najvýznamnejších aplikácií dátového hospodárstva. Podľa názoru Európskej komisie, ako opatrenie č. 6 (opatrenia zamerané na užšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou v kľúčových oblastiach, ako sú výskum, investície, uplatnenie na trhu, zručnosti a talent, údaje či medzinárodná spolupráca) by orgány verejnej správy, nemocnice, verejnoprospešné a dopravné služby, orgány finančného dohľadu a ďalšie oblasti verejného záujmu mali rýchlo začať používať produkty a služby, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Sektorové dialógy sa použijú na prípravu osobitného programu s názvom "Zavádzanie umelej inteligencie", ktorý má slúžiť na podporu verejného obstarávania systémov umelej inteligencie a ktorý prispeje k transformácii samotných postupov verejného obstarávania. Nazdávame sa tak, že prispejú k odstráneniu tak administratívneho pekla, ako aj raja korupcie v očiach verejnosti. Aj Biela kniha má totiž za cieľ budovať dôveryhodnú umelú inteligenciu, t.j. takú, aby jej občania mohli dôverovať pri jej využívaní, či už ide o ochranu osobných údajov, súkromia a ochrany pred jej zneužitím a podobne.
Aké miesto preto môže mať umelá inteligencia vo verejnom obstarávaní? Zjednodušene možno povedať, že akékoľvek. Umelá inteligencia totiž môže byť jednak nástroj na realizáciu verejného obstarávania, resp. nástroj na zabezpečenie jeho priebehu, nástroj na zabezpečenie účasti vo verejnom obstarávaní alebo nástroj na kontrolu vere
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.