Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uplatňovanie environmentálneho certifikátu TCO Certified v IT zákazkách

Dátum: Rubrika: Články

V súvislosti so zadávaním zákaziek v oblasti IT a aplikáciou zeleného verejného obstarávania je nutné používať v oblasti certifikácie predovšetkým certifikát TCO Certified, ktorý predstavuje najkomplexnejšiu certifikáciu udržateľnosti pre IT produkty na svete a pomocou ktorej môžete prispieť k zodpovednému verejnému obstarávaniu. Certifikát TCO Certified vznikol v roku 1992. Aktuálne je ním certifikovaných viac ako 3 500 produktov. Článok je zameraný na uplatňovanie certifikátu TCO Certified v IT zákazkách.

POSTUP, AKO NAKUPOVAŤ UDRŽATEĽNE
S certifikáciou TCO Certified výrobkov nemusíte vedieť, ako nastaviť relevantné kritériá, ktoré v skutočnosti predstavujú výzvu pre IT sektor. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nepotrebuje ani veľký tím odborníkov, ktorí overujú, či sú kritériá splnené. Všetko overuje certifikačná spoločnosť. Certifikát TCO Certified je kompletný nástroj, pripravený na použitie. Jediné, čo treba urobiť, je uviesť v podmienkach účasti požiadavku na certifikát TCO Certified a uistiť sa, že uchádzači ako dôkaz zhody uvádzajú platný certifikát výrobku. Jeho vyobrazenie uvádzame na obrázku 1.
 
Obrázok 1 
TCO certifkát
Medzi kritériá TCO Certified certifikátu patrí:
-
spoločensky zodpovedná výroba,
-
životné prostredie,
-
ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci,
-
vlastnosti výrobku,
-
predĺženie životnosti výrobkov,
-
zníženie obsahu nebezpečných látok,
-
recyklácia materiálov.
Všetky kritériá vznikli s prihliadnutím na životný cyklus a pokrývajú výrobu, používanie a koniec životnosti alebo fázu obnovy. Certifikované modely a závody, v ktorých sa vyrábajú, sú nezávisle overované na súlad s normami spolu s iniciatívami udržateľnosti, do ktorých je značka zapojená.
Certifikát TCO Certified je k dispozícii v 11-tich kategóriách produktov
vrátane počítačov, projektorov a displejov. Certifikát TCO Certified je environmentálnou značkou typu 1 (podľa normy ISO 14024).
Certifikát TCO Certified pomáha kupujúcim a výrobcom znížiť riziká pre životné prostredie a spoločnosť, pričom im pomáha podniknúť konkrétne kroky smerom k udržateľnejšiemu životnému cyklu elektroniky.
Podľa príručky
Ekvivalentní doklad o shodě s certifikací TCO Certiefied - Pokyny pro zákazníky
sú vypracované presne špecifikované dokumenty, ktoré nahrádzajú ekvivalentnosť jednotlivých častí TCO Certified certifikácie a môžu sa vo verejnom obstarávaní uznať ako doklady spĺňajúce požiadavku verejného obstarávateľa/obstarávateľa na TCO Certified certifikát v podmienkach účasti.
OBLASTI KRITÉRIÍ CERTIFIKÁCIE TCO CERTIFIED A PREUKÁZANIE ZHODY
Všetky správy o overení musia byť vydané overovateľom akreditovaným v súlade s ISO 17021 (sociálne kritériá) alebo 17025.
Spoločensky zodpovedná výroba
Pre všetky závody finálnej montáže vyrábajúce certifikované výrobky.

Zodpovednosť

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.