Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vzdelávanie vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. priniesla inštitút garantov. Cieľom je, aby proces verejného obstarávania zabezpečovali osoby s vysokou úrovňou profesionality. Tým sa odstráni množstvo chýb spôsobených neznalosťou zákona alebo nedostatočnými praktickými skúsenosťami. Bude však na získanie odbornosti a zabezpečenie kvalitného administratívneho procesu skutočne postačovať získanie zápisu do zoznamu Odborných garantov? V tomto článku sa venujeme spôsobom a formám vzdelávania zamestnancov, ktorí sú zodpovední za realizáciu procesu verejného obstarávania. Cieľom je upozorniť na dôležitosť kontinuálneho vzdelávania nielen osôb, ktoré proces verejného obstarávania administratívne zabezpečujú, ale aj štatutárnych zástupcov verejných obstarávateľov, prípadne hlavných kontrolórov, ktorí sú zodpovední za prípadnú kontrolu zákonnosti postupu pri zákazkách s nízkou hodnotou.

Ako nájsť odborníka na verejné obstarávanie? Táto otázka trápi množstvo verejných obstarávateľov. Väčšina z nich by chcela mať kvalifikované oddelenie verejného obstarávania alebo aspoň jedného zamestnanca, ktorý by túto agendu v organizácii zvládol.
Administráciu zákazky často zabezpečujú zamestnanci verejného obstarávateľa, ktorí nemajú dostatočné odborné alebo praktické skúsenosti. Výsledkom sú potom chyby spôsobené neznalosťou zákona alebo metodickej a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie.
Ako teda naučiť nových zamestnancov správne obstarávať? A ako overiť, že aktuálni zamestnanci poznajú všetky povinnosti a ovládajú všetky postupy?
Na druhej strane však stoja uchádzači. Podľa štatistík dostupných na transparex.sk predložilo aspoň raz ponuku vo verejnom obstarávaní viac ako 67 000 firiem. Celkovo je však na Slovensku registrovaných viac ako 500 000 aktívnych podnikateľov. Prečo je účasť firiem na štátnych zákazkách taká nízka? Existuje viacero dôvodov, pričom jedným z nich je absencia ucelenej formy vzdelávania, vďaka ktorej by človek bez skúseností mohol získať taký rozsah vedomostí, ktorý by mu zaručil schopnosť predložiť ponuku bez administratívnych chýb. Ako teda naučiť zamestnancov z radov podnikateľov správne prečítať súťažné podklady, pochopiť podmienky účasti a pripraviť kvalitnú ponuku?
AKO ZÍSKAŤ VHODNÉHO ZAMESTNANCA?
V čase písania tohto článku bolo na internete 27 voľných pracovných miest pre špecialistov verejného obstarávania. Nových zamestnancov hľadali verejní obstarávatelia, ale aj hospodárske subjekty, ktoré sa verejných obstarávaní zúčastňujú ako uchádzači.
Pri analýze jednotlivých pracovných ponúk sme zistili, že
verejní obstarávatelia
vyžadujú skúsenosti s realizáciou verejných obstarávaní v rozsahu 1 až 5 rokov a minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na právo.
Naopak, v prípade
firiem - uchádzačov
, často neboli definované žiadne špecifické požiadavky na uchádzačov o zamestnanie. Ako požadované vzdelanie postačovalo stredoškolské s maturitou a prax v oblasti verejného obstarávania nebola nevyhnutná. Sú takto definované požiadavky pre zamestnancov postačujúce? Reálny rozsah kvalifikačných predpokladov na zamestnanca uchádzača, aby bol schopný pripraviť kvalitnú ponuku, rozanalyzujeme v ďalších častiach tohto článku.
SÚ POŽIADAVKY ZAMESTNÁVATEĽOV PRIMERANÉ?
V prípade
verejných obstarávateľov
ich požiadavky odzrkadľujú reálne potreby. Po nástupe do zamestnania je od zamestnanca očakávaný okamžitý nástup na výkon činností vo verejnom obstarávaní. Často treba prevziať bežiacu agendu, živé verejné obstarávania a dbať na dodržiavanie lehôt. Obstarávatelia sa dostávajú do nevýhodného postavenia voči trhu pracovnej sily. Ak by zamestnávatelia mali prijaté interné postupy na vzdelávanie zamestnancov vo verejnom obstarávaní, mohli by obsadzovať pracovné miesta aj absolventmi. Ich výhody sú veľmi veľké - nízke mzdové požiadavky, vysoký potenciál osobného rastu.
Zamestnávatelia z radov
uchádzačov
na rozdiel od verejných obstarávateľov nemajú definované náročné požiadavky na nových zamestnancov zodpovedných za prípravu ponúk. Tento prístup by sa mohol zdať ako podcenenie zložitosti procesov verejného obstarávania. Zamestnať niekoho, kto nemá skúsenosti s prípravou ponuky, komunikáciou s verejným obstarávateľom, naštudovaním podmienok účasti a požiadaviek zo súťažných podkladov alebo príprave žiadostí o nápravu a námietok, by znamenalo vysokú pravdepodobnosť neús
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.