Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zákonná povinnosť pri zverejnení zákazky s nízkou hodnotou

Dátum: Rubrika: Otázky z praxe

Akým spôsobom sa zverejňujú zákazky s nízkou hodnotou, existuje zákonná povinnosť ich zverejňovania?

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (ďalej len "ZSNH") je upravené v § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Ide o procesný paragraf, ktorý "rámcovo" upravuje realizovanie ZSNH; proces realizácie ZSNH nie je presne formálne upravený.
V zmysle § 117 ods. 1 platí: 
"Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.