Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2021

ÚVO pripravil špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval prvú špecifickú príručku s...

Výzva č.9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. augusta 2021 - Fond na podporu umenia zverejnil výzvu č. 9/2021 na podporu Mesta kultúry 2022, múzeí a galérii.

OP KŽP: Výzva na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. augusta 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a...

Granty EHP a Nórska: Ďalšia výzva v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. augusta 2021 - Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane šp...

Cezhraničie: VII. Výzva Euroregión Tatry na realizáciu individuálnych mikroprojektovVytlačiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. augusta 2021 - Zväzok Euroregión „Tatry“ vyhlásil VII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie ...

Výzva v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. augusta 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky zverejnilo výzvu v hodnote 1,1 milióna eur na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slove...

OP II: Výzva na malé zlepšenia eGovernment služieb je vyhlásená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. augusta 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 40 miliónov eur. Oprávneným žiadateľom...

Blíži sa uzávierka I. kola výzvy na podporu kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. augusta 2021 – Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o blížiacej sa uzávierke I. hodnotiaceho kola výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačne...

Rezort kultúry spustil výzvu pre regionálne kultúrne inštitúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -11 . augusta 2021 - Ministerstvo kultúry spúšťa jedinečnú výzvu, na akú regióny čakali roky. 15 miliónov pre regionálne kultúrne inštitúcie. Obce nad 1000 obyvateľov a samosprávne kraje po celom Slovensku môžu od 10. augusta do 11. nov...

M. Hlivák: Situáciou v stavebníctve sa zaoberáme už niekoľko týždňov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák proaktívne, z vlastného podnetu, začal preverovať situáciu v stavebnom sektore, v ktorom sú hlásené údajne nepredvídateľné nárasty cien za komodity, čo má brániť dokončeniu...

Informácia o čerpaní fondov EÚ k 31.07.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2021 - Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 -  2020  (14 380,39  mil.  EUR)  boli k 31.07.2021 schválené prostriedky vo výške 6 282,95 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úro...

OP KŽP: Zoznam aktuálnych výziev a odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2021 – Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia zverejnilo zoznam aktuálnych výziev a odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP v rámci schvaľovacích procesov.

Environmentálnym záťažiam v regiónoch pomôžu nové eurofondy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. augusta 2021 - Na environmentálne záťaže pôjde z nových eurofondov 294 miliónov eur. S predstaviteľmi samospráv v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou o tom hovorila vicepremiérka. Ako pri riešení týchto problémov môžu ...

Európsky výbor regiónov: Výzva na zdieľanie skúseností miest a obcí – Európska zelená dohoda

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. augusta 2021 – Európsky výbor regiónov spustil online prieskum zameraný na príklady dobrej praxe z miestnej a regionálnej úrovne v rámci Európskej zelenej dohody 2021. Osvedčené postupy sa premietnu aj do práce miestnej pracovnej s...

Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. augusta 2021 – Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskyt...

Dnešným dňom nadobudol účinnosť nový zákon o podpore ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dovoľujeme si upozorniť, že dňa 2. augusta 2021 nadobudol účinnosť nový zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ekologických vozidlách“), ktorý je transpoz...

ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II.

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“) pri dodržaní základných povinností verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov –...

5 balíkov zjednodušení v eurofondoch posunulo SR v čerpaní o 6 priečok nahor

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 4. augusta 2021 - Od marca 2020 sa Slovensko v rebríčku čerpania eurofondov výrazne zlepšilo - až o šesť priečok. Vyplýva to z najaktuálnejších dostupných údajov z Európskej komisie.

OP KŽP: Výzva na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. augusta 2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.07.2021 bola zverejnená 69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameran...

Výzva pre zapojenie samospráv do česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. júla 2021 - Národné agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a ďalší partneri sa v roku 2016 rozhodli zapojiť do projektu dlhodobej spolupráce. Tento projekt sa nazýva „Europe Goes Local“ (Podpora práce s mládežou na...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.