Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2022

4. výzva „European City Facility“ na podporu udržateľných energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. júna 2022 - Európsky nástroj pre mestá poskytuje granty pre samosprávu na podporu udržateľnej energie, napríklad vypracúvanie investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti.

Vo výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine navýšili finančné zdroje

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. júna 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vydalo Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na predkladanie žiado...

Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie podpísali dohodu o spolupráci

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bratislava 24. júna 2022 – Pri využívaní prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR sa posilní transparentnosť a zefektívnia procesy kontroly dodržiavania pravidiel verejného obstarávania. Vyplýva to z dohody o spolupráci, ktorú uzavrel Úrad vlády...

M. Hlivák požiada prezidentku SR, aby nepodpísala novelu o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák požiada prezidentku SR, aby nepodpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil nezaradený poslanec Jozef Šimko a v stredu (22. 6.2022) ju schválilo plénum Národnej rady (...

Posudzovanie dopadov verejných politík

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 21. júna 2022 sa zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) zúčastnili na diskusii o dopadoch verejných politík, ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

ÚVO a Úrad vlády pokračujú so školeniami k elektronickej platforme v regiónoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 21. júna 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie na tému „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“, ktoré zorganizovalo Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Banskej Bystrici v spolupráci s Úradom vlády Slovenske...

Profesionalizácia - úrad už pozná mená externých členov skúšobných komisií

Kategória: Aktuality

Tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla o. i. komplexnú úpravu koncepcie  profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Jedným z pilierov tejto koncepcie je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom o...

Národný projekt „IS eForms“ zjednoduší verejné obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. júna 2022 - Zjednodušiť a sprehľadniť proces verejného obstarávania a znížiť administratívnu záťaž pre firmy a štát pomôže nový národný projekt „IS eForms“. Úrad pre verejné obstarávanie vďaka nemu zavedie do praxe nové elektronic...

Najmenej rozvinuté okresy: Okresné úrady zverejňujú výzvy na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. júna 2022 - Okresné úrady v najmenej rozvinutých regiónoch začali zverejňovať výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2022. Z 19 okresov, ktoré sú najmenej rozvinutými okresmi, zverejnili výzvy z...

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V roku 2021 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) odporučil vymôcť viac ako pol miliardy EUR späť do rozpočtu EÚ. Úrad OLAF pokračoval v ochrane rozpočtu EÚ cez odhaľovanie a vyšetrovanie stále prispôsobivejších podvodníkov, či cez prácu na ...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Jún 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy „Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO)“, „Základy verej...

Predstavenie novej kompetencie ÚVO V Bruseli

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Nová kompetencia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v rámci kontroly eurofondových zákaziek bola predstavená v Bruseli dňa 9. júna 2022.

Komisia nepomôže členským štátom s infláciou v eurofondových projektoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. júna 2022 - Rastúce ceny stavebných materiálov ohrozujú eurofondové projekty. Európska komisia necháva zodpovednosť na členských štátoch. Predĺženie dobiehajúceho programového obdobia nepreferuje, ale ani nevylučuje.

MAS: Oznámenie k opakovaniu verejného obstarávania v procese konania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. júna 2022 – Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila oznámenie k opakovaniu verejného obstarávania v procese konania.

NKÚ, MIRRI a ÚVO podpísali dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. júna 2022 –  MIRRI, NKÚ a ÚVO podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov. Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom.

Výzva na rozvoj zručností na podporu trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júna 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručno...

Interreg V-A SK-CZ 2014-2020: Výzva na podporu cezhraničného cestovného ruchu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava –  3. júna 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rám...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.