Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vzťah dobrovoľníckej zmluvy a verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Články

Pracovnoprávne vzťahy sú vylúčené z pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). V tomto príspevku si dovoľujeme upriamiť pozornosť čitateľov na vzťah zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“) a ZVO.

ČO JE DOBROVOĽNÍCKA ZMLUVA
Dobrovoľnícka zmluva sa uzatvára v súlade s § 6 zákona o dobrovoľníctve. Musí mať písomnú formu, ak sa dobrovoľnícka činnosť vykonáva v cudzine. Písomnú formu však možno odporúčať vždy. Za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.
Písomná zmluva obsahuje najmä (§ 6 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve):
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu,
b)
označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,
c)
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prij
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.