Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Dodatkovanie ceny

Dátum: Rubrika: Články

Riadiť projekt znamená reagovať na zmeny, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia alebo sú výsledkom realizácie diela alebo výkonu prác. Na druhej strane sa dodatky stali aj symbolom zle zvládnutého procesu obstarávania, netransparentného navyšovania cien alebo aj tlaku silných dodávateľov. Neexistujú argumenty, prečo by dodatkovanie nemalo byť súčasťou riadenia dodávok na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo zákaziek na poskytnutie služieb. Najčastejším prípadom dodatkov je zmena ceny. Aké možnosti nám v tejto oblasti poskytuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ZVO)?

Pre právne posúdenie prípustnosti zmeny ceny si treba najskôr vymedziť
zákonné predpoklady,
za akých možno takéto navýšenie vykonať. Predpokladom pre budúce navýšenie ceny je stanovenie očakávaných okolností opodstatňujúcich zmenu. Očakávané okolnosti opodstatňujúce zmenu (úpravu) zmluvy v budúcnosti by však mali byť zohľadnené ešte na začiatku, v procese verejného obstarávania. Konkrétne by mali byť tieto očakávané okolnosti obsiahnuté v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov alebo by ich mali obsahovať súťažné podklady a následne by mali byť premietnuté v zmluve. Očakávané okolnosti prípadnej úpravy zmluvy treba presne a jasne zadefinovať do zmluvných podmienok a jednoznačne špecifikovať rozsah a povahu možných úprav a podmienky ich uplatnenia. Podmienkami, ktoré sa týkajú úpravy zmluvy, sa však nesmie meniť povaha/charakter tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú predmetom zmluvy. Uvedené obmedzenie vyplýva priamo z § 18 ods. 1 písm. a) ZVO:

„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.