Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prehľad zmien finančných limitov pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaže návrhov

Dátum: Rubrika: Aktuality

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a povinné súťaže návrhov zadávané tak verejnými obstarávateľmi, ako aj obstarávateľmi. Nové prahové hodnoty pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a povinné súťaže návrhov platia od 1. januára 2022. Vychádzajú z nových nariadení Komisie a z príslušnej vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie. Týkajú sa tak civilných zákaziek, ako aj zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Dňa 11. novembra 2021 boli v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ) zverejnené:
-
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1951 z 10. novembra 2021, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o finančný limit v prípade koncesií,
-
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1952 z 10. novembra 2021, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity v oblasti verejných zákaziek na dodanie tovaru, služieb a prác a súťaží návrhov,
-
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1953 z 10. novembra 2021, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity v oblasti zákaziek na dodanie tovaru, služieb a prác a súťaží návrhov,
-
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1950 z 10. novembra 2021, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady
Vyššie uvedené delegované nariadenia Komisie určujú
nové finančné limity
pre:
-
nadlimitné zákazky
na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
-
nadlimitnú koncesiu
zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom a
-
súťaž návrhov
organizovanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom.
V nadväznosti na dotknuté delegované nariadenia Komisie prijal Úrad pre verejné obstarávanie novú vyhlášku č. 493/2021 Z.z. z 13. decembra 2021, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.