Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Preukazovanie splnenia podmienok účasti pri dobrovoľnom nadlimitnom postupe

Dátum: Rubrika: Články

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhlásiť podlimitnú zákazku nadlimitným postupom. Pohnútkou pre takýto krok verejného obstarávateľa býva spravidla zvýšenie úrovne transparentnosti danej zákazky, keďže takáto zákazka sa okrem národného vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) zverejní aj v publikačnom vestníku, a teda zvolením dobrovoľného nadlimitného postupu zadávania podlimitnej zákazky je vyššia pravdepodobnosť získania viacerých ponúk v danom verejnom obstarávaní. V tomto príspevku však upriamime pozornosť čitateľov na dva aspekty, na ktoré si musí dať verejný obstarávateľ v takomto prípade pozor.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE AJ PRI DOBROVOĽNOM NADLIMITNOM POSTUPE
Má alebo nemá verejný obstarávateľ umožniť predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO v prípade, ak chce verejný obstarávateľ dobrovoľne použiť zadávanie podlimitnej zákazky nadlimitným postupom?
Má alebo nemá verejný obstarávateľ umožniť predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.