Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spôsob nastavenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa pravidiel Národného kontrolného úradu SR

Dátum: Rubrika: Články

Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie pripravilo Metodiku kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní. Napriek skutočnosti, že predmetná metodika nemá záväzný charakter, predstavuje jednoznačný návod na transparentné, ale najmä hospodárne realizovanie procesu verejného obstarávania. V rámci tohto príspevku si dovoľujeme upriamiť pozornosť a v krátkosti skomentovať odporúčanie NKÚ SR v súvislosti s postupmi stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“).

(NE)ZVEREJNENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY V RÁMCI DOKUMENTOV K SÚŤAŽI
V zmysle § 6 ods. 17 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí podmienky účasti v spojení s predpokladanou hodnotou alebo ak vyžaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú hodnotu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení po­užitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii.
METODIKA NKÚ SR
Stanovenie PHZ považuje NKÚ SR za osobitne dôležité, a to nielen z hľadiska správneho stanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov, ale aj z hľadiska zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.
Kritici zverejňovania PHZ tvrdia, že "človek keď príde do obchodu, nepovie, koľko peňazí má k dispozícii na nákup". Uvedené nie je v rozpore, avšak kontrolná prax ukázala, že mnohí verejní obstarávatelia/obstarávatelia/osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nenakladajú s finančnými zdrojmi ako dobrí hospodári. Už pri stanovovaní PHZ možno identifikovať protisúťažné správanie verejných obstarávateľov/obstarávateľov/osôb podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a hospodárskych subjektov.
Poznámka autora: V 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.