Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Štatistika o verejnom obstarávaní za rok 2019

Dátum: Rubrika: Články

Úrad pre verejné obstarávanie už desať rokov na svojej webovej stránke zverejňuje štatistiku verejných obstarávaní.  Tento článok sa bude venovať najmä aktuálnym dátam za rok 2019 a v niektorých prípadoch porovná údaje za posledné tri roky, kedy už možno konštatovať, že väčšina odbornej verejnosti sa už naplno stotožnila s novým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Z veľkého množstva údajov sme vybrali tie najviac štatisticky zaujímavé.

KTO OBSTARÁVA NAJVIAC?
V roku 2019 najväčší počet ukončených zákaziek patrilo samosprávam (obce, vyššie územné celky, organizácie riadené verejným právom a združenia právnických osôb). Z celkového počtu tvorili tieto zákazky až 69,2%. Zaujímavý bol rok 2018, keď počet ukončených verejných obstarávaní, ktoré realizovali dotované subjekty podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (najmä prijímatelia eurofondov), prekročil počet zákaziek vyhlásených samosprávou. Tieto čísla poukazujú okrem iného aj na fakt, aký vysoký podiel v slovenskej ekonomike tvoria príspevky a dotácie pre podnikateľské subjekty. Výrazný pokles počtu zákaziek súkromného sektora, ktoré boli ukončené v roku 2019 (v porovnaní s rokom 2018) možno pripísať zmene zákona, keď dotovaný subjekt, ktorý získal na podporu svojho projektu menej ako 50% z celkových oprávnených výdavkov, už nemusí obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Zdroj
: ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE.
Štatistika procesu verejného obstarávania za roky 2019, 2018 a 2017.
[online]. Zdroj.
AKÁ BOLA CELKOVÁ HODNOTA UZATVORENÝCH ZMLÚV?
Štát (Slovenská republika, zastúpená svojimi orgánmi, štátne agentúry a úrady a organizácie riadené verejným právom), ktorému patrí iba 12% podiel na počte zákaziek, v celkovom objeme nakúpil tovary, služby a stavebné práce za sumu 2,47 mld. eur, čo tvorí až 53,4% z celkového finančného objemu nákupov za minulý rok.
V roku 2019 sa cez Vestník verejného obstarávania uzavreli obchody v celkovom objeme 4,635 mld. eur. Najväčší finančný objem tvorili zákazky na poskytnutie služieb, nasledované zákazkami na dodanie tovaru. Prekvapivo pôsobí fakt, že hoci súťaží na nákup služieb bolo najmenej, vo finančnom objeme prevážili.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.