Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - ako nakupovať inovácie

Dátum: Rubrika: Aktuality

Tento príspevok vznikol na základe diskusie Verejné obstarávanie – ako nakupovať inovácie na medzinárodnom kongrese ITAPA dňa 7. 12. 2020, ktorú pripravoval a moderoval autor.1

„Svetový trend verejného obstarávania sa jednoznačne orientuje na dve no­s­né vývojové témy:

1. Uplatnenie moderných informačných technológií, najmä počítačovej pomoci vo verejnom obstarávaní a v elektronickom obchodovaní.

2. Zjednodušovanie verejného obstarávania, najmä administratívy v menej významných prípadoch verejného obstarávania.“2

Nestor
 
problematiky
 
verejného obstarávania, Jiří Vlach, vyslovil tieto slová v roku 2001. Ak v súčasnosti hovoríme o obstarávaní inovácií a potrebe nových prístupov, musíme si najskôr zodpovedať, prečo sa nám to 20 rokov nedarilo a či navrhované opatrenia majú potenciál priniesť zlepšenie.
Slovensko nebolo schopné obstarať prostriedky končiaceho programového obdobia. Projekty stoja, peniaze sa nečerpajú. A teraz prichádza nové programové obdobie s ďalším balíkom finančných zdrojov. Okrem toho máme k dispozícii historicky najväčšie zdroje peňazí určené pre Fond obnovy a odolnosti. Debata je zatiaľ najmä o tom, na aké priority sa Fond obnovy a odolnosti použije. Sme však vôbec schopní za tieto peniaze obstarať tovary a služby? Neskončí to znovu tak, ako vždy doteraz, že peniaze sa nestihnú vyčerpať a nakoniec prepadnú? Čo robiť, aby sa tak nestalo? Ako sa pripraviť na ďaleko najväčší nápor obstarávaní, aké vôbec kedy Slovensko zažilo?
Na túto situáciu reagujú aj zúčastnené osoby (stakeholderi). Sme svedkami zákonov, ktoré sa menia v rozpore s deklarovaným cieľom predkladateľa, ako to bolo pred rokom pri zmenách na zníženie transparentnosti obstarania IT zákaziek a sťaženia výkonu kontroly zvýšenia kaucie pri námietkach v októbri 2019. Táto novela napokon po vrátení prezidentkou neprešla. A v súčasnosti sledujeme opäť rozpory v návrhoch podpredsedu vlády SR Štefana Holého, ako aj Úradu pre verejné obstarávanie SR (ďalej len "ÚVO").
Na jednej strane podpredseda vlády SR navrhuje:
a)
Zrušenie legislatívnych pravidiel pre zadávanie zákaziek a koncesií, na ktoré sa nevzťahujú smernice EÚ vo verejnom obstarávaní, t.j. pravidiel pre podlimitné zákazky, podlimitné koncesie a zákazky s nízkou hodnotou;
b)
Obmedzenie právomoci ÚVO a presun revíznych postupov vo verejnom obstarávaní na novovytvorené tri správne súdy, a
c)
Zmeny pravidiel pre určovanie pravidiel určovania predpokladanej hodnoty zákazky.
3)
Na druhej strane ÚVO navrhuje:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.