Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Je možné vylúčiť /nepripustiť mimoriadne nízku ponuku už v rámci prieskumu na predpokladanú hodnotu zákazky?

Dátum: Rubrika: Články

V príspevku rozoberáme situáciu, keď verejný obstarávateľ stanovuje predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej len „PHZ“) prieskumom trhu a v rámci indikatívnych cenových ponúk obdrží jednu z ponúk, ktorá v porovnaní s ostatnými ponukami vykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky. V článku sa pokúsime odpovedať na otázku, či je verejný obstarávateľ povinný vždy akceptovať mimoriadne nízku ponuku na účely stanovenia PHZ alebo je možné na takúto ponuku neprihliadať.

MODELOVÝ PRÍPAD
Verejný obstarávateľ v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") vykonal prieskum trhu na účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Oslovil tri hospodárske subjekty za účelom predloženia indikatívnych cenových ponúk. V rámci prieskumu trhu oslovené subjekty predložili nasledujúce cenové indikatívne cenové ponuky [sumy sú uvedené v peňažných jednotkách (p. j.)]:
-
Subjekt A predložil cenu 100 p. j.,;
-
Subjekt B predložil cenu 98 p. j.;
-
Subjekt C predložil cenu 43 p. j.
V ďalšej časti príspevku rozoberáme jednotlivé altern
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.