Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kedy obstarávať centrálne a kedy príležitostne?

Dátum: Rubrika: Články

Inštitút centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní a inštitút príležitostného obstarávania predstavujú užitočné nástroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Oba inštitúty sú upravené v prvej časti zákona č. 343/205 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci základných ustanovení.

Napriek tomu, že účel oboch inštitútov vyplýva už z ich názvov, dochádza v praxi často k aplikačným problémom. Preto uvádzame hlavné znaky centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní, tzv. centrálneho obstarávania a príležitostného obstarávania spolu s praktickými príkladmi.
CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE
Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní, t.j. centrálne obstarávanie je upravené v ustanovení § 15 zákona o verejnom obstarávaní. Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní je definovaná ako
nepretržite vykonávaná činnosť
zameraná na nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, alebo zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
Účelom činnosti centrálnej obstarávacej organizácie, ktorá zabezpečuje centrálne obstarávanie je dosiahnuť úspory z rozsahu vrátane využitia nižších cien a transakčných nákladov a s cieľom zlepšiť a profesionalizovať riadenie a vedenie postupov verejného obstarávania. Nákupy služieb alebo komodít sa centralizujú podľa počtu zúčastnených verejných obstarávateľov alebo podľa objemu a hodnoty predmetu zákazky v danom čase.
Centrálna obstarávacia organizácia je každý verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov, t.j. najmä príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu prostredníctvom centrálnych obstarávacích činností zadať verejnú zákazku centrálnej obstarávacej organizácii bez uplatnenia postupov verejného obstarávania, napr. na poskytovanie pomocných obstarávacích činností.
Dôležitou podmienkou centrálneho obstarávania je, že centrálna obstarávacia organizácia je povinná vykonávať všetky postupy verejného obstarávania prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie. Najčastejšie je v tomto smere využívaný dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS").
Zákon umožňuje tri spôsoby centrálneho obstarávania pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa:
-
priamy nákup
- možnosť nadobúdať tovary alebo služby priamo od centrálnej obstarávacej organizácie,
-
nákup cez centralizovanú činnosť
- možnosť nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou,
-
sprostredkovaný nákup
- možnosť využitia DNS prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou alebo zadávanie zák
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.