Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september až november 2020 nasledujúce Návrhy generálnych advokátov k problematike verejného obstarávania.

 

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu

Názov podávateľa návrhu

Téma

10. septembra 2020

Vec C‑450/19

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kilpailu‑ ja kuluttajavirasto,

za účasti

Eltel Group Oy,

Eltel Networks Oy

 

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Určenie doby trvania porušovania pravidiel hospodárskej súťaže – Kritériá – Kartely, ktorých účinky trvali aj po ich formálnom zániku – Podmienky – Určenie hospodárskych dôsledkov protikonkurenčného správania – Ukončenie prác niekoľko rokov po uzavretí zmluvy na práce – Časti odplaty vyplatené po vykonaní prác

17. septembra 2020

Vec C‑387/19

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

 

RTS infra BVBA,

Aannemingsbedrijf Norré‑Behaegel

proti

Vlaams Gewest

 

Prejudiciálne konanie – Zadávanie verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Vykonanie postupu – Dôvody na vylúčenie – Dôkaz o očisťovacích opatreniach – Pravidlá“

1. októbra 2020

Spojené veci C‑155/19 a C‑156/19 

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl proti De Vellis Servizi Globali Srl, za účasti: Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 

Verejné obstarávanie tovaru, prác alebo služieb

29. októbra 2020

Vec C‑862/19 P

Odvolanie

Česká republika proti Európskej komisii

Odvolanie – Európsky sociálny fond (ESF) – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Čiastočné zrušenie pomoci pre operačné programy v Českej republike – Smernica 2004/18 ES – Článok 16 písm. b) – Osobitná výnimka – Verejné zákazky na služby týkajúce sa programového materiálu určeného na vysielani

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.