Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Pokuta uložená úspešnému uchádzačovi o zákazku

Dátum: Autor/i: Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Vnútroštátna právna úprava, ktorá v rámci prieskumného konania začatého dohľadovým orgánom z úradnej povinnosti umožňuje pričítať porušenie a uložiť pokutu nielen verejnému obstarávateľovi, ale aj úspešnému uchádzačovi o zákazku v prípade, ak pri zmene tejto zmluvy počas jej plnenia boli protiprávne vylúčené pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek, nie je v rozpore s právom Európskej únie (ďalej len EÚ“). Ak však vnútroštátna právna úprava takúto možnosť stanovuje, musí byť prieskumné konanie v súlade s právom EÚ, a to vrátane jeho všeobecných zásad, pokiaľ takáto verejná zákazka patrí do vecnej pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, či už od začiatku, alebo v dôsledku jej protiprávnej zmeny. Výška pokuty za protiprávnu zmenu zmluvy o zadaní verejnej zákazky uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom musí byť stanovená s prihliadnutím na konanie každej z týchto strán.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.