Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Systémy na elektronické verejné obstarávanie v roku 2020 (11 + 1 + X)

Dátum: Rubrika: Články

Viete, koľko systémov na elektronické verejné obstarávanie používame na Slovensku? Minimálne 12. V roku 2020 bolo podľa vestníka verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) použitých 11 systémov na elektronické verejné obstarávanie, prostredníctvom ktorých verejní obstarávatelia zadávali svoje zákazky. Systém +1 je elektronické trhovisko elektronického kontraktačného systému (ďalej len „ET EKS“), čo je jediný systém, ktorý pozná zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) v ustanovení § 13, aj keď jeho použitie už povinné nie je. Elektronické trhovisko je len jedno a zákazky vyhlásené prostredníctvom ET EKS sa nevyhlasujú vo vestníku, ale na stránkach systému EKS. Je tomu tak aj preto, že ak by sa zákazky z ET EKS vyhlasovali cez vestník, elektronické trhovisko by stratilo na svojej flexibilite (publikovanie vestníka nie je dostatočne často na to, ako často sa vyhlasujú zákazky cez ET EKS). Systém +1 odložme nateraz bokom, v príspevku sa podrobne venujeme zvyšným 11+X systémom. 

Ak hovoríme o 11 systémoch, máme na mysli systémy, prostredníctvom ktorých boli zadávané tzv. 
vestníkové zákazky
. Ide o zákazky, ktoré boli vyhlásené zverejnením vo vestníku (či už v európskom a/alebo slovenskom). Sú to predovšetkým nadlimitné zákazky a podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska, no čiastočne aj zákazky s nízkymi hodnotami, keďže v slovenskom vestníku je možné vyhlásiť už aj zákazky s nízkymi hodnotami. Keďže to nie je povinnosť, dá sa predpokladať, že by mohli existovať aj ďalšie elektronické systémy, prostredníctvom ktorých sa zadávajú len zákazky s nízkymi hodnotami, ktoré sa však nezverejňujú vo vestníku, a teda o ich existencii vie len obmedzený okruh. Tých systémov je povedzme X. V každom prípade X je väčšie ako jedna a medzi ne môžeme zaradiť aj rôzne aukčné systémy (napr. Proebiz TenderBox a pod.). Keďže neexistuje spôsob, ako zistiť, koľko je X z nejakého jedného zdroja, tak tieto systémy nateraz odložíme tiež bokom a pozrime sa na to najdôležitejšie - slovenskú jedenástku.
Záujemcovia o verejné 
vestníkové zákazky 
sa v roku 2020 stretli s nasledujúcimi systémami (názvy nemusia byť úplne presné):
-
IS EVO 
(v súčasnosti sú síce dostupné 2 rôzne systémy IS EVO od dvoch rôznych dodávateľov, no v tom pôvodnom sa nové zákazky už nevyhlasujú, preto IS EVO počítame ako iba jeden systém);
-
EO EKS 
(EO EKS nie je ET EKS - teda systém
+1 - elektronické trhovisko
. Aj elektronické obstarávanie (ďalej len "EO") aj elektronické trhovisko (ďalej len "ET") je súčasťou elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"). Keď sa povie EKS, automatická asociácia je trhovisko, preto je dôležité rozlišovať medzi ET EKS a EO EKS;
-
JOSEPHINE;
-
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.