Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Dátum: Rubrika: Články

Príspevok je zameraný na zmeny zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) vykonané zákonom č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy“), na minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel v prvom a druhom referenčnom období, ale aj na možnosti alternatívneho plnenia. 

Dňa 2. augusta 2021 nadobúda účinnosť zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Tento zákon upravuje:
a)
minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel (ďalej len "minimálny podiel") pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní a zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave,
b)
dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
ZVO sa mení tak, že doterajší § 45 sa vypúšťa bez náhrady. Pred prijatím zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy boli pravidlá pre nadlimitné zákazky na motorové vozidlá z hľadiska ich environmentálnych vplyvov v § 45 ZVO. Ten ustanovoval, že ak išlo o nadlimitnú zákazku na dodanie motorových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ boli povinní zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti v opise predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie ponúk.
Zákonom o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy sa § 45 zo ZVO vypúšťa, pretože povinnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri nadlimitnej civilnej zákazke na stanovené kategórie motorových vozidiel z hľadiska zohľadňovania environmentálnych aspektov sú upravené v zákone o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.
Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v § 4 ustanovuje povinnosť obstarávateľa verejného obstarávateľa dosiahnuť minimálny podiel. Minimálny podiel predstavuje najnižší prípustný počet vozidiel na celkovom počte všetkých obstarávaných vozidiel. V prípade minimálneho podielu ekologických vozidiel to predstavuje najnižší zákonom prípustný počet vozidi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.