Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zvýhodnenie sociálnych podnikov pri výstavbe nájomných bytov – o 5 % vyššia dotácia pre samosprávu na výstavbu nájomných bytov!

Dátum: Rubrika: Aktuality

S účinnosťou od 01.01.2021 začína platiť novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Okrem iných zmien predmetná novela zakotvuje, že od 01.01.2021 sa výška dotácie zvyšuje o 5 %, ak je zhotoviteľom sociálny podnik (novelizované ustanovenie § 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.).

Predmetnou úpravou miestna samospráva tak môže podporiť lokálnu zamestnanosť a ešte ušetriť peniaze svojim daňovým poplatníkom.

V rámci novej právnej úpravy financovania sociálneho bývania, rezort dopravy a výstavby udelí samosprávam na výstavbu nájomných bytov dotácie vo výške od 35 do 75 % z obstarávacej ceny a zvyšok môžu obce či mestá financovať z výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“).

Ako teda zadať zákazku na nájomné bývanie sociálnemu podniku? Možnosti sú nasledovné:

  • využitie výnimky pre sociálne podniky
    zadanie zákazky ako vyhradenej zákazky

Využitie výnimky pre sociálne podniky

V zmysle § 1 ods. 13 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa a ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik.

Použitie predmetnej výnimky je tak teda viazané na predpokladanú hod

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.