Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom

Dátum: Rubrika: Aktuality

Článok prehľadnou tabuľkovou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní platných pre civilné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi [teda pre drvivú väčšinu povinných osôb podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“)], ku ktorým dochádza od 1. januára 2022 v súvislosti s novými nariadeniami Komisie a príslušnou vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie a od 31. marca 2022 v súvislosti s tzv. veľkou novelou ZVO. Zmeny sú uvedené formou porovnania starých a nových finančných limitov pre všetky druhy civilných zákaziek zadávaných verejnými obstarávateľmi z pohľadu ich predpokladanej hodnoty – od zákaziek s nízkou hodnotou cez podlimitné zákazky až po nadlimitné zákazky. 

NOVÉ LIMITY OD 31. MARCA 2022 PRE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU A PODLIMITNÉ ZÁKAZKY
Dňa 5. novembra 2021 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 395/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(ďalej len "novela ZVO").
Prostredníctvom novely ZVO dochádza okrem iného aj k zvýšeniu finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky s účinnosťou od 31. marca 2022
.
Finančné limity nadlimitných zákaziek aj po prijatí novely ZVO naďalej ustanovuje vyhláška, ktorú vydáva Úrad pre verejné obstarávanie a ktorá vychádza z delegovaných nariadení Komisie (EÚ). Samotnou novelou ZVO teda nedošlo k zmene limitov pre nadlimitné zákazky.
NOVÉ LIMITY OD 1. JANUÁRA 2022 PRE NADLIMITNÉ ZÁKAZKY
Všetky zmeny finančných limitov pre nadlimitné zákazky, nadlimitnú koncesiu a povinnú súťaž návrhov, tak pre verejného obstarávateľa, ako aj pre obstarávateľa, vyplývajúce z delegovaných nariadení Komisie z novembra 2021 a vyhlášky č. 493/2021 Z.z. z 13. decembra 2021, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov, sú rozpracované v predchádzajúcom článku
"Prehľad zmien finančných limitov pre nadlimitné zákazky, na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.