Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Stanovenie predpokladanej hodnoty koncesie

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Makúch , Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. Rubrika: Články

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania“, pričom v tomto príspevku autori osobitne adresujú a analyzujú problematiku stanovenia predpokladanej hodnoty špecifického typu zákaziek na stavebné práce alebo služby – koncesií podľa § 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V rámci tohto príspevku upozorňujeme na potenciálne problematické aspekty stanovenia predpokladanej hodnoty koncesie a poukazujeme na recentnú rozhodovaciu a metodickú prax slovenského Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len „ÚOHS“), ktorá sa týka stanovenia predpokladanej hodnoty koncesie. 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.